Rozpis bohoslužeb v týdnu 28. 4. – 5. 5.

27.04.2019
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 28. 4.
neděle Božího milosrdenství v oktávu velikonočním
8:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Vojtěcha Kadlece a celou rodinu
10:00 P. Madár P. Madár Za + paní Blaženu Čtvrtlíkovou
18:00 P. Vít P. Vít Na úmysly dárce
Pondělí 29. 4.
sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve,
patronky Evropy
18:00 P. Josef P. Josef Za zdraví duše a těla
Úterý 30. 4. 19:00 P. Josef P. Josef Za + rodiče Tomovy a jejich sourozence
Středa 1. 5. 18:00 P. Pavel P. Pavel
Čtvrtek 2. 5.
sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
18:00 P. Vit P. Vit Za + členy rodiny Winterovy
Pátek 3. 5.
sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
18:00 P. Josef P. Josef Za + Pavla Dorta
Sobota 4. 5. 7:30 P. Josef P. Josef Na úmysly Panny Marie, jako poděkování za dar života a za duše v očistci
15:00 P. Vít DD Máj
16:00 P. Vít DD Hvízdal
Neděle 5. 5.
3. neděle velikonoční
8:00 P. Vít P. Vít
10:00 P. Jindřich P. Jindřich
18:00 P. Josef P. Josef

Další oznámení

 • 2. neděle velikonoční (Božího milosrdenství) – 28. 4. 2019Dnes vás srdečně zveme na Farní den – oslavu svátku patrona našeho kostela – sv. Vojtěcha. Po mši sv. v 10h bude společné občerstvení. Po obědě se můžete těšit na výtvarnou dílnu od 13h,  divadelní pohádku v 15h, soutěž po stopách sv. Vojtěcha a další atrakce.

  V pondělí je od 19h v kostele sv. Rodiny modlitba Taizé.

  V úterý od 20:15 zveme na modlitební Večer chval v našem kostele.

  V měsíci květnu budou májové pobožnosti vždy přede mší svatou, a to ve středu, ve čtvrtek a v pátek. Začátek v 17:40h.

  Ve středu po večerní mši sv. zveme na modlitbu s Donem Boskem.

  Ve čtvrtek bude Klub seniorů od 13-15h.

  Na 1. pátek v měsíci je od 17h adorace a příležitost ke sv. smíření.

  Příští neděli zveme na mši sv. v 10h, která bude zaměřená pro mládež a po ní bude ministrantská schůzka a florbalový trénink.

  V sobotu 18.5. bude v naší farnosti seminář o žalmech. Hledáme nové zpěváky žalmů – více informací na nástěnkách.