Rozpis bohoslužeb v týdnu 12. 5. – 19. 5.

11.05.2019
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 12. 5.
4. neděle velikonoční
8:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + rodinu Marešovu, Hývnarovu a za duše v očistci
10:00 P. Josef P. Josef Za + Rostislava Dvořáka a Věru Kofroňovou
10:00 P. Vít Mokré
18:00 P. Michal P. Michal
Pondělí 13. 5.
sv. Marie Dominiky Mazzarellové, panny
a spoluzakladatelky Institutu Dcer Panny Marie Pomocnice
18:00 P. Josef P. Josef Za + Bohuslava Čermáka
Úterý 14. 5.
sv. Matěje, apoštola
19:00 P. Josef P. Josef
Středa 15. 5. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Jaroslava Sedláčka a manželku
Čtvrtek 16. 5.
sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka,
hlavního patrona Čech
18:00 P. Vit P. Vit Za + pana Františka Laurence, živou rodinu a duše v očistci
Pátek 17. 5. 18:00 P. Josef P. Josef
Sobota 18. 5.
sv. Leonarda Murialda, salesiána
7:30 P. Josef P. Josef
15:00 P. Vít DD Máj
16:00 P. Vít DD Hvízdal
Neděle 19. 5.
5. neděle velikonoční
8:00 P. Michal P. Michal Za + členy rodin Knapů, Hodinů, Strnadů a Šestauerů
10:00 P. Vít P. Vít
18:00 P. Pavel P. Pavel Za + Marii Kaňkovou, manžela a celou rodinu

Další oznámení

 • 4. neděle velikonoční – den modliteb za povolání k duchovnímu stavu – 12. 12. 2019.

  Pondělí – svátek Marie Dominiky Mazzarellové, salesiánky

  Úterý – svátek sv. Matěje, apoštola

  Čtvrtek – Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech

  Sobota – památka sv. Leonarda Murialda, salesiána

  Neděle – 5. neděle velikonoční

  Dnes odpoledne od 15 – 18h bude ministrantský florbal na KC Máj.

  V pondělí je od 18:45 farní pastorační rada.

  Ve čtvrtek bude od 13h Klub seniorů a od 17h společenství děvčat.

  Příští víkend se koná Apalucha ve Štěkni.

  Postničky můžete odevzdávat v sakristii.

  K rozebrání je nové číslo farního časopisu Fíkovník.

  V pátek 24.5. se koná Noc kostelů, u nás program začíná po večerní mši sv. v 18:50 vyzváněním zvonů.

  V neděli 26.5. oslavíme v naší farnosti Slavnost Panny Marie Pomocnice křesťanů, hlavního patrona kongregace salesiánů.

  Do příští neděle můžete navrhovat kandidáty do pastorační rady, a to vždy pro některou oblast (liturgie, děti a mládež, rodiny a společenství ve farnosti, evangelizace a propagace, charita a sociální pomoc, kulturní a společenský život ve farnosti). Své návrhy můžete dávat buď někomu z členů pastorační rady (seznam členů je na nástěnkách nebo farním webu) nebo přímo o. Josefovi. Farnost pak bude s kandidáty seznámena (prostřednictvím ohlášek a nástěnek).  Volby se budou konat v neděli 9.6. při každé mši svaté.