Rozpis bohoslužeb v týdnu 19. 5. – 26. 5.

18.05.2019
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 19. 5.
5. neděle velikonoční
8:00 P. Michal P. Michal Za + členy rodin Knapů, Hodinů, Strnadů a Šestauerů
10:00 P. Vít P. Vít
18:00 P. Pavel P. Pavel Za + Marii Kaňkovou, manžela a celou rodinu
Pondělí 20. 5. 18:00 P. Richter P. Richter Za + Pavla Kroupu, jeho otce Zdeňka, prarodiče Kroupovy a paní Hildu Kaňovskou
Úterý 21. 5. 19:00 P. Tomáš P. Tomáš Na úmysl
Středa 22. 5. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš Na poděkování za uplynulý život a s prosbou o Boží požehnání do dalších let
Čtvrtek 23. 5. 18:00 P. Vit P. Vit Na úmysly Panny Marie
Pátek 24. 5.
Panny Marie Pomocnice Křesťanů,
hlavní Patronky kongregace salesiánů
18:00 P. Josef P. Josef Za + Pavla Hrubce
Sobota 25. 5. 7:30 P. Vít P. Vít
15:00 P. Josef DD Máj
16:00 P. Josef DD Hvízdal
Neděle 26. 5.
6. neděle velikonoční, Panny Marie Pomocnice křesťanů
8:00 P. Vít P. Vít Za + Marii a Josefa Urbánkovy
10:00 P. Josef P. Josef Za + Annu a Ladislava Markovy a jejich rodiče
18:00 P. Pavel P. Pavel

Další oznámení

 • 5. neděle velikonoční – 19. 5. 2019.

  Pátek – Panny Marie Pomocnice křesťanů

  Neděle – 6. neděle velikonoční a ve farnosti oslavíme  slavnost Panny Marie Pomocnice křesťanů, hlavního patrona kongregace salesiánů.

  V pátek se koná Noc kostelů, u nás program začíná po večerní mši sv. v 18:50 vyzváněním zvonů.

  V sobotu se koná den ZUŠ s přespáním.

  Příští neděli zveme na mši sv. v 10h, která bude zaměřená pro mládež.

  Příští neděli se také koná sbírka na pomoc při obnově domovů obyvatel Středního a Blízkého východu.

  Volby do nové pastorační rady farnosti se budou konat v neděli 9.6., můžete do ní navrhovat své kandidáty.

  Informace ze Salesiánského střediska mládeže – ve dnech 24.-25. května je Středisko součástí Bambifestu. Téma letošního ročníku jsou Rychlé šípy. Pro děti je připraven program v režii dalších organizací z Českých Budějovic a různá vystoupení.

  Ve čtvrtek 30. května proběhne před Komunitním centrem Máj a v některých jeho částech Pohádkový dětský den. Na akci se podílejí všechny složky salesiánská díla v Českých Budějovicích.