Rozpis bohoslužeb v týdnu 5. 5. – 12. 5.

04.05.2019
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 5. 5.
3. neděle velikonoční
8:00 P. Vít P. Vít Za farnost
10:00 P. Jindřich P. Jindřich
18:00 P. Josef P. Josef Za + tatínka
Pondělí 6. 5.
sv. Dominika Savia, patrona ministrantů
18:00 P. Josef P. Josef Na poděkování za dar života a za požehnání a ochranu do dalších let
Úterý 7. 5. 19:00 P. Vít P. Vít Za + Jiřího Šťovíčka a jeho rodiče
Středa 8. 5.Panny Marie, Prostřednice všech milostí  18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + paní Miladku Motalovou, živou rodinu a duše v očistci
Čtvrtek 9. 5. 18:00 P. Vit P. Vit
Pátek 10. 5. 18:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
Sobota 11. 5. 7:30 P. Vít P. Vít Za + Jana Bicana, manželku a rodiče
15:00 P. Josef DD Máj
16:00 P. Josef DD Hvízdal
Neděle 12. 5.
4. neděle velikonoční
8:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + rodinu Marešovu, Hývnarovu a za duše v očistci
10:00 P. Josef P. Josef
10:00 P. Vít Mokré
18:00 P. Michal P. Michal

Další oznámení

 • 3. neděle velikonoční – 5. 5. 2019Pondělí – památka sv. Dominika Savia, patrona ministrantů

  Středa – památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí

  4. neděle velikonoční – den modliteb za povolání k duchovnímu stavu.

  Poděkování všem za zdařilou poutní oslavu minulou neděli.

  Dnes po mši sv. v 10h bude ministrantská schůzka a florbalový trénink.

  V pondělí je od 16h setkání nad sociálním učením církve; ve středu, ve čtvrtek a v pátek jsou májové pobožnosti od 17:40h.

  V sobotu je brigáda na Tampíru a od 16h bude v kostele 1. sv. smíření letošních prvokomunikantů.

  Příští neděli je mše sv. v Mokrém v 10h; odpoledne od 15 – 18h bude ministrantský florbal na KC Máj.

  Rodiny s dětmi, které v postní době spořili do tzv. Postniček na misie v Bulharsku nebo charitní projekty – mohou své příspěvky odevzdat v sakristii. Pán Bůh zaplať.

  Zájemci o zpívání žalmů se mohou přihlásit na seminář o žalmech, který bude v sobotu 18.5. – více informací najdete na nástěnkách.

  K rozebrání je nové číslo farního časopisu Fíkovník.

  Volby do Pastorační rady farnosti se uskuteční v neděli 9.6. Navrhovat kandidáty můžete do neděle 19.5., a to vždy pro některou oblast pastorační rady (liturgie, děti a mládež, rodiny a společenství ve farnosti, evangelizace a propagace, charita a sociální pomoc, kulturní a společenský život ve farnosti). Návrhy se budou shromažďovat u p. faráře (o. Josef). Můžete tedy své návrhy dávat buď někomu z členů pastorační rady (seznam členů na nástěnkách) nebo o. Josefovi přímo. Farnost pak bude s kandidáty seznámena (prostřednictvím ohlášek a nástěnek). Nová pastorační rada začne pracovat od září.