Rozpis bohoslužeb v týdnu 16. 6. – 23. 6.

15.06.2019
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 16. 6.
Slavnost Nejsvětější Trojice
8:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Boženu Váňovou, Emilii Bružkovou a jejich vnuka Milana Kortána
10:00 P. Vít P. Vít Za + Ludmilu Kříhovou a duše v očistci
18:00 P. Josef P. Josef Za rodinu a přátele
Pondělí 17. 6. 18:00 P. Vít P. Vít Za otce Bernarda, uzdravení a obnovení
Úterý 18. 6. 18:00 P. Pavel P. Pavel Za + Marii Zoufalovou
Středa 19. 6.
sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa
18:00 P. Tomáš P. Tomáš Na dobrý úmysl
Čtvrtek 20. 6.
Slavnost Těla a Krve Páně
18:00 P. Vit P. Vit Za otce Bernarda, uzdravení a obnovení
Pátek 21. 6.
sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
16:00 biskup Pavel DD Máj
18:00 P. Pavel P. Pavel Za + rodiče Josefa a Marii Prachařovy
Sobota 22. 6. 7:30 P. Vít P. Vít
15:00 mše sv. není DD Máj
16:00 P. Tomáš DD Hvízdal
Neděle 23. 6.
12. neděle v mezidobí
8:00 P. Josef P. Josef
10:00 P. Tomáš P. Tomáš
18:00 P. Pavel P. Pavel

Další oznámení

 • Slavnost Nejsvětější Trojice – 16. 6. 2019.

  Středa – památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa

  Čtvrtek – Slavnost Těla a Krve Páně

  Pátek – památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

  Neděle – 12. neděle v mezidobí

  V pondělí je od 18h setkání pastorační rady farnosti a také od 18h kurz Beta.

  Ve čtvrtek bude Klub seniorů od 13-15h a od 19:30 rada VPS a pracovní skupina nad VPPK. Od 17:30 se koná v klášterním kostele mše sv. s otcem biskupem Kročilem a po ní bude následovat eucharistický průvod do katedrály.

  V pátek v 16h na DD Máj bude mše sv. s přijetím sv. biřmování, v sobotu proto pak nebude v DD Máj mše sv. v 15h.

  V sobotu vás zveme na farní táborák a zakončení školního roku, začátek je v 15 hod na farní zahradě. Každý je zván a uvítáme něco slaného či sladkého na stůl.

  Příští neděli se koná sbírka na diecézi a při mši sv. u nás v 10h bude oblékání nových ministrantů.