Rozpis bohoslužeb v týdnu 2. 6. – 9. 6.

01.06.2019
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 2. 6.
7. neděle velikonoční
8:00 P. Josef P. Josef Za + členy rodiny Konzalů
10:00 P. Jindřich P. Jindřich
18:00 P. Pavel P. Pavel
Pondělí 3. 6.
sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
18:00 P. Josef P. Josef Za + Marii a Václava Boháčovy
Úterý 4. 6. 18:00 P. Pavel P. Pavel Za + Evu Eiblovou
Středa 5. 6.
sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za Magdalénu
Čtvrtek 6. 6. 18:00 P. Vit P. Vit Za rodiče Dudákovy a dcery Marii a Annu
Pátek 7. 6. 18:00 P. Josef P. Josef Za Patera Ferdinanda Klímu, rodiče a sourozence
Sobota 8. 6.
Bl. Štěpána Šándora, mučedníka
7:30 P. Josef P. Josef
15:00 P. Vít DD Máj
16:00 P. Vít DD Hvízdal
Neděle 9. 6.
Seslání Ducha Svatého
8:00 P. Tomáš P. Tomáš
10:00 P. Josef P. Josef
10:00 P. Vít Mokré
18:00 P. Vít P. Vít

Další oznámení

 • 7. neděle velikonoční a Den modliteb za sdělovací prostředky – 2. 6. 2019.

  Pondělí – památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

  Středa – památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

  Sobota – památka bl. Štěpána Šándora, salesiána a mučedníka

  Neděle – Slavnost Seslání Ducha Svatého

  Dnes po mši sv. v 10h bude ministrantská schůzka a florbalový trénink.

  Sbírka na pomoc při obnově domovů obyvatel Středního a Blízkého východu z minulé neděle činí 14.321,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

  V pondělí je od 16h setkání nad sociálním učením církve, od 18h kurz Beta a od 19h setkání Ekonomické rady farnosti.

  Od června bude mše sv. v úterý už od 18h, a to až do října, kdy začne akademický rok.

  Ve středu po večerní mši sv. zveme na modlitbu s Donem Boskem.

  Ve čtvrtek bude Klub seniorů od 13-15h.

  Na 1. pátek v měsíci je od 17h adorace a příležitost ke sv. smíření.

  V sobotu je brigáda na Tampíru.

  Příští víkend se koná víkendovka ZUŠ na Hosíně.

  V neděli bude v 10h mše sv. v Mokrém.

  Příští neděli se budou konat při všech bohoslužbách volby do nové pastorační rady farnosti. Na vývěsce u hlavního vchodu je představeno všech 12 kandidátů do 6 oblastí  (vždy 2 kandidáti do příslušné oblasti). Volíte vždy 1 kandidáta z příslušné oblasti, zvolit můžete tedy max. 6 členů.