Rozpis bohoslužeb v týdnu 23. 6. – 30. 6.

22.06.2019
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 23. 6.
12. neděle v mezidobí
8:00 P. Josef P. Josef Za naši farnost
10:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + rodiče Šídovy a manžela
18:00 P. Pavel P. Pavel Za + Marii a Josefa Matouškovy a jejich rodiny
Pondělí 24. 6.
Narození svatého Jana Křtitele
18:00 P. Josef P. Josef
Úterý 25. 6. 18:00 biskup Posád P. Josef
Středa 26. 6. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + rodiče Havleovy a jejich syna
Čtvrtek 27. 6. 18:00 P. Vit P. Vit Za + manžele Prühelovy a rodiče z obojí strany
Pátek 28. 6.
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
18:00 P. Josef P. Josef Za + manžele Hawleovy
Sobota 29. 6.
sv. Petra a Pavla, apoštolů
7:30 P. Josef P. Josef Za rodinu Ehrlichovu
15:00 P. Vít DD Máj
16:00 P. Vít DD Hvízdal
Neděle 30. 6.
13. neděle v mezidobí
8:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + z rodiny Janátů
10:00 P. Josef P. Josef Za + rodiče Josefa a Marii Prachařovy
18:00 P. Pavel P. Pavel Za + rodiče Chromých a dceru Václavu

Další oznámení

 • Neděle – 12. neděle v mezidobí – 23. 6. 2019.Pondělí – Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

  Pátek – Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

  Sobota – Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

  Neděle – 13. neděle v mezidobí

  Dnes se koná sbírka na potřeby diecéze.

  V úterý zveme v 18h na bohoslužbu s otcem biskupem Posádem, při které udělí službu novým akolytům a mimořádným udělovatelům eucharistie.

  V sobotu je brigáda na Tampíru – příprava na letní chaloupky, také bude brigáda v pátek na Ovčíně.

  K rozebrání je nové číslo farního časopisu Fíkovník.

  Do pastorační rady farnosti byli zvoleni Marie Benešová, Jiří Prachař, Magda Kolářová, Petr Konrád, Pavel Holec a Alica Konrádová. Děkujeme za vaše zapojení do voleb, informace jsou na nástěnce u východu.

  Informace k prázdninám – bohoslužby budou v pravidelném pořádku jako během šk.roku, v pátek 19.7. v 19h bude v kostele koncert gospelové skupiny Good work a na konci prázdnin v sobotu 31.8. bude u nás vikariátní pouť dětí, více informací na nástěnkách.

  Zprávy ze Salesiánského střediska mládeže – jsou ještě volná místa na chaloupkách, letošní benefiční koncert bude v úterý 1.10. a vystoupí skupina Prague Cello Quartet, více informací na webu Střediska.