Rozpis bohoslužeb v týdnu 9. 6. – 16. 6.

08.06.2019
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 9. 6.
Slavnost Seslání Ducha Svatého
8:00 P. Tomáš P. Tomáš
10:00 P. Josef P. Josef  Za naší farnost
10:00 P. Vít Mokré
18:00 P. Vít P. Vít
Pondělí 10. 6.
Panny Marie, Matky církve
18:00 P. Josef P. Josef Na úmysly Panny Marie
Úterý 11. 6.
sv. Barnabáše, apoštola
18:00 P. Josef P. Josef
Středa 12. 6.
Bl. Františka Kesy, salesiána
18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Evu Eiblovou
Čtvrtek 13. 6.
Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
18:00 P. Vit P. Vit Za zdárné dokončení diplomové práce
Pátek 14. 6. 18:00 P. Josef P. Josef Za + Deniska Ulricha, Jitku Tichou, Kamila Tichého a Jitku Formánkovou
Sobota 15. 6. 7:30 P. Vít P. Vít
15:00 P. Josef DD Máj
16:00 P. Josef DD Hvízdal
Neděle 16. 6.
Slavnost Nejsvětější Trojice
8:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Boženu Váňovou, Emilii Bružkovou, a jejich vnuka Milana Kortána
10:00 P. Vít P. Vít
18:00 P. Josef P. Josef

Další oznámení

 • Slavnost Seslání Ducha Svatého – 9. 6. 2019.

  Pondělí – památka Panny Marie, Matky církve

  Úterý – památka sv. Barnabáše, apoštola

  Středa – památka bl. Františka Kesy, salesiána

  Čtvrtek – svátek Ježíš Krista, nejvyššího  a věčného kněze

  Neděle – slavnost Nejsvětější Trojice

  Dnes v katedrále přijímají svátost biřmování také 4 naši farníci.

  V pondělí od 19h je setkání nových akolytů, kteří přijmou tuto službu v úterý 25.6.

  Ve čtvrtek od 16:30 bude společenství děvčat.

  V sobotu v 15h je druhá svátost smíření letošních prvokomunikantů a jejich rodin, a po ní nácvik na slavnost přijetí eucharistie v neděli.

  Za 14 dní v sobotu 22.6. vás zveme na farní táborák a zakončení školního roku, je to také poděkování za vaši pomoc naší farnosti. Začátek je v 15 hod na farní zahradě.

  Letošní již 14. ročník česko-německé pouti na Bučinu se koná v sobotu 6.7., mši sv. ve 14:30 slouží O. Tomáš Rádl.