Rozpis bohoslužeb v týdnu 1. 9. – 8. 9.

31.08.2019
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 1. 9.
22. neděle v mezidobí
8:00 P. Josef P. Josef Za + Marii Urbánkovou
10:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Růženu Honsovou a celý ten rod
18:00 P. Pavel P. Pavel Za + Rastislava Venturu
Pondělí 2. 9. 18:00 P. Josef P. Josef Na dobré úmysly
Úterý 3. 9.
sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
18:00 P. Josef P. Josef Za + Kateřinu Pumprovou, manžela a sourozence
Středa 4. 9. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Petra Ehrlicha a jeho rodiče
Čtvrtek 5. 9. 18:00 P. Vít P. Vít
Pátek 6. 9. 18:00 P. Vít P. Vít Za + Rastislava Venturu
Sobota 7. 9. 7:30 P. Jindřich P. Jindřich
15:00 P. Vít DD Máj
16:00 P. Vít DD Hvízdal
Neděle 8. 9.
23. neděle v mezidobí
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + Karla Groulíka
10:00 P. Michal P. Michal
10:00 P. Vít Mokré
18:00 P. Pavel P. Pavel Za + členy rodiny Hrbkovy, Lukešovy a Valentovy

Další oznámení

 • Neděle – 22. neděle v mezidobí – 1. 9. 2019.Úterý – památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

  Neděle – 23. neděle v mezidobí

  Na 1. pátek v měsíci je od 17h adorace a příležitost ke sv. smíření.

  Příští neděli je mše sv. v Mokrém v 10 hod

  K rozebrání je nové číslo farního časopisu Fíkovník.

  Od nového šk. roku budou vždy 2 katecheze pro děti (pro mladší děti – do 6 let v dolním sále a pro starší děti do 10 let v horním sále, děti nad 10 let už budou prožívat bohoslužbu s rodiči v kostele). První katecheze pro děti budou příští neděli.

  Přihlášky pro děti do náboženství jsou uprostřed kostela, vyplněné je můžete odevzdávat v sakristii.

  Jako každý rok otevíráme přípravu na křest pro dospělé, tzv. katechumenát a stejně tak přípravu na biřmování. Je možné se přihlásit v sakristii.

  Z dalších oznámení – v pondělí ráno od 8h bude spuštěno přihlašování do zájmových kroužků Salesiánského střediska na nový školní rok.

  Srdečně zveme také na 2 koncerty v našem kostele – letošní benefiční koncert pro Středisko bude v úterý 1.10. v 19h a vystoupí skupina Prague Cello Quartet, předprodej lístků je v Karmelitánském knihkupectví na Sadech a na  koncert Františka Nedvěda s kapelou, který se uskuteční 25. října v 19:30h, lístky jsou v předprodeji zde na recepci nebo ve městě, více informací na nástěnkách.

  Hudební škola Vojtěch zve děti od tří let k návštěvě hudebního vzdělávání zábavnou formou. Rozvoj hudebních schopností od útlého věku je prospěšný pro celkový rozvoj osobnosti dítěte, které má navíc možnost snáze se v budoucnu zapojit do hudební složky při slavení liturgie. Kontakt naleznete na hudební nástěnce po straně hlavního vstupu do kostela.