Rozpis bohoslužeb v týdnu 22. 9. – 29. 9.

20.09.2019
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 22. 9.
25. neděle v mezidobí
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + členy rodiny Komínkovy, Machartovy a Musilovy
10:00 P. Vít P. Vít Za + Miroslava Šustra a Annu Svatkovou
18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Rastislava Venturu
Pondělí 23. 9.
sv. Pia z Pietrelciny, kněze
18:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
Úterý 24. 9. 18:00 P. Josef P. Josef Na úmysly dárce
Středa 25. 9. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš Na úmysl dárce
Čtvrtek 26. 9. 18:00 P. Vít P. Vít za + Václava Kaňku, manželku a celou rodinu
Pátek 27. 9.
sv. Vincence z Paula, kněze
18:00 P. Josef P. Josef Za + Rastislava Venturu
Sobota 28. 9.
sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona Českého národa
7:30 P. Pavel P. Pavel za + Václavu Dudákovou a její rodiče
15:00 P. Vít DD Máj
16:00 P. Vít DD Hvízdal
Neděle 29. 9.
26. neděle v mezidobí
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + rodinu Mášovu a Mrázovu
10:00 P. Josef P. Josef Za + Václava Caháka a jeho rodiče
18:00 P. Pavel P. Pavel

Další oznámení

 • Neděle – 25. neděle v mezidobí – 22. 9. 2019.Pondělí – památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

  Pátek – památka sv. Vincence z Paula, kněze

  Sobota – slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa

  Neděle – 26. neděle v mezidobí

  Dnes po mši sv. v 10h je ministrantská schůzka a na KC Máj florbalový trénink od 15-18h.

  V pondělí od 19h je zde na faře setkání nových akolytů v naší farnosti.

  V příštím týdnu nás navštíví oblastní rádce hlavního představeného salesiánů P. Rozmusz (který má na starosti i Českou republiku), v úterý bude mít setkání od 19h s VPS.

  Sbírka na bohoslovce z minulé neděle činí 13.419,- Kč.   Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

  Uprostřed kostela jsou k dispozici nové salesiánské kalendáříky na rok 2020, cena je 40,- Kč.

  Srdečně zveme také na 2 koncerty v našem kostele – letošní benefiční koncert pro Středisko bude v úterý 1.10. v 19h a vystoupí skupina Prague Cello Quartet (byli zde již před 5 lety), a na  koncert Františka Nedvěda s kapelou, který se uskuteční 25. října v 19:30h, lístky na oba koncerty jsou k dostání zde na recepci (můžete si je tedy po mši sv. zakoupit) nebo ve městě, více informací na nástěnkách.

  Od konce října t.r. se plánuje nový Kurz Alfa. Kurz je určen všem, zvláště mladým, kteří přemýšlejí o smyslu svého života a chtějí se nechat inspirovat křesťanstvím. Seznámení s křesťanstvím probíhá prostřednictvím série 10-ti setkání na vybraná témata. Kurz je založen na zázemí modlitby, které zajišťují lidé z farnosti. Potřebné bližší informace ke kurzu jsou dostupné na plakátcích, webových stránkách farnosti a internetu. Zájemci o kurz ať se hlásí u P.  Jindřicha.