Rozpis bohoslužeb v týdnu 29. 9. – 6. 10.

28.09.2019
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 29. 9.
26. neděle v mezidobí
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + rodinu Mášovu a Mrázovu
10:00 P. Josef P. Josef Za + Václava Caháka a jeho rodiče
18:00 P. Pavel P. Pavel Na úmysl dárce
Pondělí 30. 9.
sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
18:00 P. Josef P. Josef Za + manžela a rodiče
Úterý 1. 10.
sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
mše sv. není benefiční koncert pro Středisko
Středa 2. 10.
svatých andělů strážných
18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Růženu a Karla Háchovy, jejich rodiče a sourozence
Čtvrtek 3. 10. 18:00 P. Vit P. Vit Za + Marii Sedláčkovou a duše v očistci
Pátek 4. 10.
sv. Františka z Assisi
18:00 P. Josef P. Josef Za + Jana Tesaře, rodiče a ostatní příbuzné
Sobota 5. 10.
bl. Alberta Marvelliho, salesiána
7:30 P. Michal P. Michal Za + Františka Konráda a živou a zemřelou rodinu
15:00 P. Josef DD Máj
16:00 P. Josef DD Hvízdal
Neděle 6. 10.
27. neděle v mezidobí
8:00 P. Josef P. Josef Za + Václava a Martu Reitingerovi
10:00 P. Michal P. Michal Za + Václava Tomrleho, celý rod a za živé a zemřelé v rodině
18:00 P. Vít P. Vít Za + Kateřinu Pumprovou

Další oznámení

 • Neděle – 26. neděle v mezidobí – 29. 9. 2019.

  Pondělí – památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

  Úterý – památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny  a učitelky církve

  Středa – památka svatých andělů strážných

  Pátek – památka sv. Františka z Assisi

  Sobota – památka bl. Alberta Marvelliho, salesiána

  Neděle – 27. neděle v mezidobí

  V pondělí v 19h je setkání nové pastorační rady farnosti.

  V úterý nebude večerní mše svatá, v kostele bude od 19h benefiční koncert pro Středisko.

  Ve středu v 18h zveme na mši svatou s Donem Boskem, modlitby už nebudou po mši svaté jako minulý rok, ale v jejím rámci. Ve středu také začíná výuka náboženství na ZŠ Oskara Nedbala.

  Ve čtvrtek je setkání seniorů, začátek ve 13h.

  Na 1. pátek v měsíci je od 17h adorace a příležitost ke sv. smíření.

  Příští neděli zveme na mši sv. v 10h, která bude pro mládež.

  V naší farnosti začali sloužit noví akolyté – kdo víte o nějakých nemocných nebo starších či jiných lidech, kteří se nemohou účastnit bohoslužby v kostele a mají zájem o přinášení sv. přijímání – nahlašte je v sakristii.

  Uprostřed kostela jsou k zakoupení salesiánské kalendáříky za 40,- Kč.

  Kdo víte o někom, kdo by se chtěl připravovat na křest nebo biřmování nebo se účastnit kurzu Alfa – ať se přihlásí v sakristii. Příprava začne v polovině října. V dalším šk.roce 2020/21 otevřeme přípravu na biřmování pro mládež.

  V pondělí 7. října začne kurz Výklad mše svaté. Kurz přibližuje krok po kroku jednotlivé části mše svaté, obsahuje historické exkurzy a také nabídky, jak osobně prožívat tu kterou část mše svaté, setkání bude 1x za 14 dní a povede ho o. Josef.