Rozpis bohoslužeb v týdnu 8. 9. – 15. 9.

07.09.2019
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 8. 9.
23. neděle v mezidobí
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + Karla Groulíka
10:00 P. Michal P. Michal
10:00 P. Vít Mokré Za + členy rodiny Hrbkovy, Lukešovy, Valentovy
18:00 P. Pavel P. Pavel
Pondělí 9. 9. 18:00 P. Vít P. Vít Za + Ladislava Kozumplíka, živou a zemřelou rodinu
Úterý 10. 9. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš Na úmysl dárce
Středa 11. 9. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za rodinu Tomsovu
Čtvrtek 12. 9.
Jména Panny Marie
18:00 P. Vit P. Vit Za + Rastislava Venturu
Pátek 13. 9.
sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
18:00 P. Vít P. Vít Na poděkování za dar života
Sobota 14. 9.
Povýšení svatého kříže
7:30 P. Vít P. Vít Za Vojtěcha Jakubíka, Stanislavu Flekačovou a její rodinu
15:00 P. Tomáš DD Máj
16:00 P. Tomáš DD Hvízdal
Neděle 15. 9.
24. neděle v mezidobí
8:00 P. Vít P. Vít Za + Rastislava Venturu
10:00 P. Jindřich P. Jindřich
18:00 P. Michal P. Michal Za novomanžele Bětku a Jendu

Další oznámení

 • Neděle – 23. neděle v mezidobí – 8. 9. 2019.Čtvrtek – památka Jména Panny MariePátek – památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církveSobota – svátek Povýšení svatého kříže

  Neděle – 24. neděle v mezidobí

  Tento týden ve středu začíná výuka náboženství na ZŠ Máj. Přihlášky k vyplnění a odevzdání v sakristii pro další zájemce jsou uprostřed kostela.

  Příští neděli se koná sbírka na bohoslovce.

  V letošním šk. roce během mše svaté budou vždy 2 katecheze pro děti (pro mladší děti – do 6 let v dolním sále a pro starší děti do 10 let v horním sále, děti nad 10 let už budou prožívat bohoslužbu s rodiči v kostele).

  Zájemci na přípravu na křest a biřmování se mohou hlásit v sakristii.

  K rozebrání je nové číslo farního časopisu Fíkovník.

  Hudební škola Vojtěch zve děti od tří let k návštěvě hudebního vzdělávání zábavnou formou. Rozvoj hudebních schopností od útlého věku je prospěšný pro celkový rozvoj osobnosti dítěte, které má navíc možnost snáze se v budoucnu zapojit do hudební složky při slavení liturgie. Kontakt naleznete na hudební nástěnce po straně hlavního vstupu do kostela.

  Zveme také na 2 koncerty v našem kostele – letošní benefiční koncert pro Středisko bude v úterý 1.10. v 19h a vystoupí skupina Prague Cello Quartet, předprodej lístků je v Karmelitánském knihkupectví na Sadech a na  koncert Františka Nedvěda s kapelou, který se uskuteční 25. října v 19:30h, lístky jsou v předprodeji zde na recepci nebo ve městě, více informací na nástěnkách.