Rozpis bohoslužeb v týdnu 11. 10. – 18. 10.

07.10.2020
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 11. 10.
Slavnost Posvěcení našeho kostela sv. Vojtěcha
8:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Václava a Martu Reitingerovy
10:00 P. Josef P. Josef Za + rodinu Šrámkovu a Grombířovu
10:00 P. Michal P. Michal
18:00 P. Pavel P. Pavel Na úmysl dárce
Pondělí 12. 10.
sv. Radima, biskupa
Za přátele, salesiánské kněze a duše v očistci
Úterý 13. 10.
Středa 14. 10.  Na úmysl dárce
Čtvrtek 15. 10.
sv. Terezie od Ježíše,
panny a učitelky církve
Pátek 16. 10.
Sobota 17. 10.
sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
Neděle 18. 10.
29. neděle v mezidobí
Za + a živé z rodiny Dudákovy
Na poděkování za rodinu Bušků a sestru Jiřinu

Další oznámení

Neděle – Slavnost Posvěcení kostela sv. Vojtěcha

Pondělí – památka sv. Radima, biskupa

Čtvrtek – památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

Sobota – památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

Neděle – 29. neděle v mezidobí

 

Podle hygienických opatření jsou od pondělí 12.10. do pondělí 26.10. veřejné bohoslužby v kostele zrušené. Všechny úmysly mší svatých, vámi zadané, budou odslouženy v daný den při komunitní mši sv. v naší kapli.

V týdnu je kostel otevřený od pondělí do pátku vždy od 17:30 – 18:30 (modlitba, sv. přijímání, příp. sv. smíření). Příští neděli pak můžete sledovat v 10h bohoslužbu v živém přenosu z našeho kostela. Po mši sv. pak bude kostel otevřený od 11 – 12h (modlitba, sv. přijímání, příp. sv. smíření). 

Všechny programy a akce ve farnosti jsou také zrušeny.

Biskup Kročil uděluje dispens od osobní účasti na nedělní mši svaté a vyzývá k modlitbě růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19, a to každý večer ve 20h.

O změnách a nových informacích vás budeme informovat na farním webu.