Rozpis bohoslužeb v týdnu 5. 1. – 12. 1.

04.01.2020
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 5. 1.
slavnost Zjevení Páně
8:00 P. Josef P. Josef Za + Štefana Vilhana
10:00 P. Michal P. Michal Za + Bohuslava Čermáka
18:00 P. Pavel P. Pavel Za + Rastislava Venturu, rodiče a sourozence
Pondělí 6. 1. 18:00 P. Josef P. Josef Za rodiče Hawleovy a bratra
Úterý 7. 1. 19:00 P. Pavel P. Pavel Za + manžele Holubovy a Karlíčkovy
Středa 8. 1. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + rodiče Zíkovy
Čtvrtek 9. 1. 18:00 P. Vít P. Vít Za + Marii Bicanovou, manžela a rodiče
Pátek 10. 1. 18:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
Sobota 11. 1. 7:30 P. Vít P. Vít
15:00 P. Josef DD Máj
16:00 P. Josef DD Hvízdal
Neděle 12. 1.
svátek Křtu Páně
8:00 P. Michal P. Michal
10:00 P. Josef P. Josef Za + rodiče Josefa a Anežku Rončákovy
10:00 P. Vít Mokré
18:00 P. Pavel P. Pavel Za + Jana Modlitbu

Další oznámení

Neděle – slavnost Zjevení Páně – 5. 1. 2020.

Neděle – svátek Křtu Páně, končí doba vánoční.

Po mši sv. si můžete odnést do svých domovů svěcenou vodu a připravené balíčky s křídou a kadidlem a označit své příbytky, balíčky najdete na stolku uprostřed kostela.

V těchto dnech probíhá Tříkrálová sbírka. Pokud byste měli někdo zájem o návštěvu Tří králů, nahlaste v sakristii adresu a jméno.

V pondělí je od 19h setkání Ekonomické rady farnosti.

Ve čtvrtek je společenství maminek s dětmi od 9 – 11h.

Příští neděli je mše sv. v Mokrém od 10h.

Ve středu začíná v naší farnosti další kurs Manželských večerů. Ještě zbývají poslední volná místa. Bližší informace jsou na webu farnosti nebo na letáčcích v kostele.

Od února v naší farnosti plánujeme otevřít farní poradnu. Mělo by to být místo, kde ti, kdo něco umějí a jsou ochotni věnovat trochu svého času zadarmo ostatním, se o to rozdělí s těmi, kdo mají problém a potřebují vyslechnout, poradit, získat informace, nasměrovat. Nepůjde o oficiální poradnu, ale o možnost vzájemně se obohatit a pomoci si. Konzultace budou probíhat ve vyhrazených hodinách na faře.

Zatím počítáme s těmito oblastmi: těžké životní situace, vyřizování dávek na úřadě,  formalit kolem důchodů, příspěvků na péči, možnost promluvit si o problémech v manželství, pomoc s problémy ve Wordu a Excelu.

Další oblasti by mohly být: dluhy, finanční gramotnost, vyřizování formalit kolem staveb, výchova dětí, zdravý životní styl.

Pokud tedy máte znalosti z těchto oblastí (nebo vás napadají další) a byli byste ochotni věnovat třeba 1-2 hodiny měsíčně pomoci ostatním, nebo byste se chtěli jakkoli jinak zapojit, dejte vědět Petru Širokému nebo P. Josefu Mendelovi – kontakty jsou na nástěnkách.

K rozebrání je nové číslo Fíkovníku.