Oprava Kostela

NÁŠ KOSTEL = NÁŠ SPOLEČNÝ DOMOV

Kostel sv. Vojtěcha projektoval arch. Jaroslav Čermák, byl postaven před 2. světovou válkou v r. 1939 a po ní posvěcen v říjnu 1947 biskupem Josefem Hlouchem. V průběhu více než 70 let bylo provedeno několik dílčích oprav, v současné době jsou některé jeho části už v havarijním stavu a vyžadují si tedy velkých oprav (oprava krovu, výměna krytiny nad západním vstupem, oprava omítek, oprava žaluzií ve věži – zatéká, kompletně nová klempířina, oprava venkovních schodišť, oprava truhlářských a kovářských výrobků).

Dále kostel vlastně nikdy nebyl dokončen podle plánů arch. Čermáka (chybí např. finální štuková omítka s barevným nátěrem, instalace věžních hodin, barevné návrhy oken atd.).

Na setkání Ekonomické rady farnosti vznikla myšlenka „Náš kostel je vlastně jako náš domov“, a proto se o něj chceme stejně pečlivě starat. Generace před námi kostel postavily a udržovaly a my jej chceme zase v pořádku předat dalším generacím.

 

Předpokládaný HARMONOGRAM prací

2020

jaro – jednání s projekční kanceláří HERITAS – hotovo

léto-podzim – zhotovení projektové dokumentace - hotovo

2021

leden – podávání dotačních žádostí

únor – vypsání výběrového řízení na zhotovitele

březen – hodnocení nabídek

květen-červen – přípravné práce

červenec-říjen – oprava kostela + věžní hodiny

podzim/jaro 2022 – parkové úpravy

Některé další práce počítáme provádět brigádně, zapojením farnosti.

(např. úklid, terénní úpravy spojené s revitalizací okolí po skončení stavby, pomocné práce)

 

Cena: cca 6 mil. Kč

 

PŘISPĚJETE na rekonstrukci kostela?

Máte několik možností!

 

  • mimořádné měsíční sbírky (každá třetí neděle v měsíci) - není v době Covidu 
  • pravidelná měsíční platba, formou trvalého příkazu z účtu***
  • jednorázový dar***
  • jiné způsoby financování např. dědictví

*** lze uplatnit odpočet z daní, platí jen pro výdělečně činné osoby

 

Číslo účtu farnosti pro zasílání plateb:

0561166369/0800

Pokud Vás napadne ještě jiná forma, jak přispět, sehnat peníze na rekonstrukci kostela, můžete nám zanechat vzkaz případně i s kontaktem. Nebo oslovte členy ekonomické rady či P. Josefa Mendela, SDB.

 

Členové Ekonomické rady farnosti:

P. Josef Mendel, SDB

Jan Šebor

Petr Reitinger

Vít Jirkovský

Václav Protiva

Štěpán Malík

 

Máte nápady?

Přivítáme Vaše náměty:

Co by se mělo v rámci rekonstrukce udělat? (např. konkrétní úpravy před kostelem, apod.).

Zašlete emailem na: farnost@ctyrak.cz nebo vhoďte do schránky na nástěnce v kostele.

 

Děkujeme!

 

 


Fotografie stavu kostela ke stažení:

FOTO _2020

FOTODOKUMENTACE

 

Video o opravě kostela:

Pokud se video nezobrazuje správně, použijte prosím následující odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=3ISivCE_ojA&t=6s