Ohlášky 21. května 2017

20.05.2017 | 41 zobrazení

Šestá neděle velikonoční – 21. 5. 2017

čtvrtek – slavnost Nanebevstoupení Páně

pátek – památka sv. Filipa Neriho, kněze

neděle – Sedmá neděle velikonoční

Ve čtvrtek 25.5. bude na středisku od 19.00 hodin schůze rady VPS.

V pátek 26.5. bude v 15.00 schůzka ministrantů.

V sobotu 27.5. v 18.00 hodin bude svátost smíření dětí a rodičů dětí jdoucích k prvnímu svatému přijímání a nácvik nedělní liturgie.

V neděli při mši sv. v 10.00 hodin přistoupí 14 dětí k prvnímu svatému přijímání. Doprovázejme je svou modlitbou.

Ohlášky 14. května 2017

13.05.2017 | 36 zobrazení

Pátá neděle velikonoční – 14. 5. 2017

úterý – svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech

sobota – nezávazná památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze

neděle – Šestá neděle velikonoční

Dnes večer proběhnou Misie naživo, aneb naděje pro Jeníkov. Povídání o misiích v naší zemi, na severu Čech. Povídat budou sami misionáři. Hned po večerní mši sv. na středisku v dolním sále.

Dnes v 19. 00 hodin začíná v Růženeckém ostele dobročinný koncert pro podporu HIV dětské kliniky v Ugandě. Srdečně zvou bratři petríni.

V pondělí 15.5. v 18.00 hodin se koná na středisku schůze pastorační rady.

V pondělí je také možno podpořit kurz Alfa v modlitebním zázemí od 19,45 do 21.15 hodin v komunitní kapli.

 A v pondělí 15.5. od 19h. v kostele sv.Rodiny přijmětě pozvání  ještě na  benefiční koncert vysokoškolské scholy, vstupné dobrovolné. Info na plakátku

V úterý 16.5. v 11.00 hodin se koná na hřbitově u sv. Otýlie pohřeb paní Růženy Jodlové.V sakristii jsou Nedělní liturgie pro děti pro ty, kdo je odebírají.

 

 

Ohlášky 7. května 2017

06.05.2017 | 51 zobrazení

Čtvrtá neděle velikonoční – 7. 5. 2017

pondělí – nezávazná památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí

sobota – nezávazná památka Panny Marie Fatimské

neděle – Pátá neděle velikonoční

Vpondělí 8.5. bude mše v 18.00 hodin.

Májové pobožnosti jsou ve středu, čtvrtek a pátek po večerní mši svaté.

V neděli 14.5. proběhnou Misie naživo, aneb naděje pro Jeníkov. Povídání o misiích v naší zemi, na severu Čech. Povídat budou sami misionáři. Hned po večerní mši sv. na středisku v dolním sále.

A v pondělí 15.5. od 19h. v kostele sv.Rodiny přijmětě pozvání  ještě na  benefiční koncert vysokoškolské scholy, vstupné dobrovolné. Info na plakátku

Ohlášky 30. dubna 2017

29.04.2017 | 50 zobrazení

Třetí neděle velikonoční – 30. 4. 2017

úterý – památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

středa – svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

sobota – svátk svatého Dominika Savia

památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka

neděle – Čtvrtá neděle velikonoční

Od 1. do 7. 5. probíhá týden modliteb za duchovní povolání.

V mariánském měsíci květnu jsou májové pobožnosti každou středu a čtvrtek po večerní mši svaté. Májovou tvoří krátké čtení, litanie k Panně Marii a mariánské písně.

Pátek je první v měsíci s pravidelným programem, tedy adorace od 17.00 s možností svátosti smíření, po mši výstav NSO, litanie a svátostné požehnání.

U vchodu do kostela máte nové číslo Fíkovníku.

Ohlášky 23. dubna 2017

22.04.2017 | 72 zobrazení

Druhá neděle velikonoční – Božího milosrdenství – pouť sv. Vojtěcha  23. 4. 2017

pondělí – nezávazná památka sv. Jiří, mučedníka

úterý – svátek sv. Marka, evangelisty

sobota – svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

neděle – Třetí neděle velikonoční

V pondělí 24. dubna bude v 19.00 hodin schůze ekonomické rady farnosti.

V sobotu 29.4. ve 14.00 hodin zde bude sloužena zádušní mše za zemřelé klienty mobilního hospice.

 

Ohlášky 16. dubna 2017

16.04.2017 | 63 zobrazení

Slavnost  Zmrtvýchvstání Páně – 16. 4. 2017

příští neděle – druhá neděle velikonoční – neděle Božího milosrdenství a zároveň poutní slavnost ve svátek sv. Vojtěcha

Zítra v pondělí jsou v kostele mše v 8.00 a v 10.00. Večerní mše v 18.00 není. Místo ní je v 16.00 hodin mše sv. v domě seniorů „U Hvízdala“.

V pátek 21. dubna po mši, tedy asi v 18.30 budeme stavět stan na nedělní slavnost sv. Vojtěcha. Prosil bych muže, keří budou mít čas o výpomoc s touto prací.

V sobotu ve 14.00 hodin proběhne první sv. zpověď dětí jdoucích letos k prvnímu svatému přijímání.

Hudební škola Vojtěch zve farníky na reprízu muzikálu Jana Meisla „Archa nové naděje“, která se uskuteční v sobotu 22. dubna v 18 hodin ve Studentském kostele Svaté Rodiny. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na potřeby tohoto chrámu. Plakátky naleznete na nástěnkách u obou vchodů do našeho kostela.

Zveme Vás všechny na poutní mši příští neděli 23. dubna v 10.00 hodin, kterou bude sloužit otec Petr Matula. Po ní bude již tradičně společný oběd farnosti na zahradě s posezením a atrakcí pro děti. Oficiální zakončení bude v 16.00 hodin slavnostním požehnáním.

Děkujeme všem, kdo se jakkoli zapříčinili o krásné a jistě i požehnané prožití celého svatého týdne. Ať Vám dobrý Bůh odplatí i to, čeho si naše lidské oko či ucho nevšimlo, ale bylo nedílnou  součástí celého prožití těchto svátků. Božímu oku a uchu to jistě neušlo. Máte vděčnost nás všech.

Repríza muzikálu Archa nové naděje

14.04.2017 | 83 zobrazení

Ohlášky 9. dubna 2017

08.04.2017 | 51 zobrazení

Květná neděle – 9. 4. 2017

Dnes ve 14.00 hodin bude před kostelem žehnání kol s následnou jízdou směr Hluboká.

V pondělí bude v 18.00 na středisku Pastorační rada  farnosti.

V úterý a ve středu se bude zpovídat od 17.00 hodin.

Na  Zelený čtvrtek bude v 9.30 v katedrále Missa chrismatis a v 18.00 obřady v našem kostele. Pak následuje společná adorace v Getsemanské zahradě a do 21,00 hodiny bude  tichá adorace.

Na Velký pátek ( den  přísného postu), se již po 17. koná tradiční velkopáteční výstup na Kluka. Vyrážíme pěšky v 8.30!! od střediska, trasa na Kluka je dlouhá 18 km, loni ji zvládly i kočárky outdorových rodičů. Celou cestu nás doprovází otec Jindřich, pod vrcholem Kluka začínáme křížovou cestu a na vrcholu společně prožijeme velkopáteční obřady. S dětmi je možné zvolit kratší variantu a připojit se k nám těsně pod Klukem ve Slavči, kam pěší skupina z ČB dorazí kolem 11.30. Pořádá Markéta Filipová, případné další informace u Lenky Trojkové.

Křížová cesta rodin s dětmi proběhne v kostele v 10.00 hodin. Každá rodina ať si přinese svou svíci.

Velkopáteční obřady začnou v 18.00 hodin. Kostel k adoraci bude otevřený do 21,00 hodiny.

Během Bílé soboty bude kostel otevřen k soukromé adoraci. Začneme v 8.00 Ranními chválami. Kostel bude otevřen do 12.00 hodin. Obřady začnou ve 20.00 hodin před kostelem.

Přípravy ministrantů na obřady budou ve čtvrtek a v pátek v 16.30 a v sobotu v 18.00 hodin

neděle – Slavnost  Zmrtvýchvstání Páně

Na Velikonoční pondělí jsou mše svaté v 8,00 a v 10,00 hodin. Večerní bohoslužba se nekoná.