Ohlášky 13. srpna 2017

12.08.2017 | 17 zobrazení

19. neděle v mezidobí – 13. 8. 2017

pondělí – památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka

úterý – slavnost Nanebevzetí Panny Marie

neděle – 20. neděle v mezidobí

Ve dnech 1.-2.9. se zde na faře koná kurz bibliodramatu s názvem: Můj život jako dar. Jedná se o tvořivou metodu práce s biblickým textem. Kurz je určen pro všechny zájemce od 16 let do 116 let. Zvou lektoři Hanka Kalná a Lenka Vencová. Pro účast nejsou zapotřebí žádné speciální talenty, stačí chuť a ochota sdílet se na dané téma s ostatními. Více informací na letáčku vzadu na nástěnce.

V úterý 15.8. bude v katedrále celodenní adorace od 9.00 do 17.00. Pan vikář P. Mareš zve všechny Budějovičáky na adoraci během dne. Podrobnosti jsou na nástěnce.

Ohlášky 6. srpna 2017

05.08.2017 | 23 zobrazení

svátek Proměnění Páně – 6. 8. 2017

úterý – památka sv. Dominika, kněze

středa – svátek sv. Terezie Benedikty, panny a mučednice, patronky Evropy

čtvrtek – svátek sv. Vavřince, mučedníka

pátek – památka sv. Kláry, panny

neděle – 19. neděle v mezidobí

Ve dnech 1.-2.9. se zde na faře koná kurz bibliodramatu s názvem: Můj život jako dar. Jedná se o tvořivou metodu práce s biblickým textem. Kurz je určen pro všechny zájemce od 16 let do 116 let. Zvou lektoři Hanka Kalná a Lenka Vencová. Pro účast nejsou zapotřebí žádné speciální talenty, stačí chuť a ochota sdílet se na dané téma s ostatními. Více informací na letáčku vzadu na nástěnce.

Ohlášky 30. července 2017

29.07.2017 | 30 zobrazení

17. neděle v mezidobí – 30. 7. 2017

pondělí – památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

úterý – památka sv. Alfonsa z Liguori, biskupa a učitele církve

pátek – památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze

sobota – nezávazná památka posvěcení římské baziliky Panny Marie

neděle – svátek Proměnění Páně

Pátek je první v měsíci. Od 17.00 hodin bude výstav NSO s možností svátosti smíření, po mši adorace, litanie a svátostné požehnání.

Ohlášky 23. července 2017

22.07.2017 | 35 zobrazení

16. neděle v mezidobí – 23. 7. 2017

úterý – svátek sv. Jakuba, apoštola

středa – památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

čtvrtek – památka sv. Gorazda a druhů

sobota – památka sv. Marty

neděle – 17. neděle v mezidobí

Ohlášky 16. července 2017

15.07.2017 | 34 zobrazení

15. neděle v mezidobí – 16. 7. 2017

sobota – svátek sv. Marie Magdalény

neděle – 16. neděle v mezidobí

Připomínáme možnost přihlásit  se na národní pouť do Fatimy ve dnech 12. a 13. září.

A pro mladé možnost se přihlásit na celostátání setkání mládeže v Olomouci 15.-20. srpna.

Ohlášky 9. července 2017

08.07.2017 | 39 zobrazení

14. neděle v mezidobí – 9. 7. 2017

úterý – svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

čtvrtek – nezávazná památka sv. Jindřicha

pátek – nezávazná památka Bl. Hroznaty, mučedníka

sobota – památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve

neděle – 15. neděle v mezidobí

Ohlášky 2. července 2017

01.07.2017 | 42 zobrazení

13. neděle v mezidobí – 2. 7. 2017

pondělí – svátek sv. Tomáše, apoštola

úterý – památka sv. Prokopa, opata

středa – slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy

čtvrtek – nezávazná památka sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice

neděle – 14. neděle v mezidobí

Pořad mší svatých o prázdninách je následovný: út-pá v 18.00, sobota v 7.30 a neděle v 8.00, 10.00 a 18.00. Mše v domovech seniorů budou první sobotu v měsíci, tedy 5.srpna a 2. září.

Ve středu, na slavnost sv. Cyrila a Metoděje bude jedna mše v 10.00 hodin.

Pravidelné čtvrteční adorace v 17.15 v čase prázdnin nebudou.

Děkujeme všem  brigádníkům, kteří pracovali a připravovali letní pobyt dětí na Tampíru a na Ovčíně.

U dveří kostela je nové číslo Fíkovníku.

Přejeme vám, abyste se ze svých prázdninových cest, táborů a dovolených vraceli domů zdraví. A ikdyž se budete vracet unavenější než když jste odjížděli, abyste načerpali alespoň duchovně z pokladů  toho místa či té země, kde budete. A ať se všichni sejdeme 3. 9. na mši svaté na začátek nového školního roku, děti samozřejmě s aktovkami.

Ohlášky 25. června 2017

24.06.2017 | 62 zobrazení

12. neděle v mezidobí – 25. 6. 2017

středa – památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

čtvrtek – slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

neděle – 13. neděle v mezidobí

Hudební škola Vojtěch zve ke spolupráci v příštím školním roce další děti nejen z farnosti sv. Vojtěcha. Nejvhodnější formu zapojení do aktivit a hudebního vzdělávání školy je možné individuálně domluvit, kontakt je k dispozici na nástěnce s názvem „Hudba u sv. Vojtěcha“ u hlavního vchodu do kostela.

U časopisů leží přihlášky do náboženství na příští školní rok. Vyplněné přihlášky můžete vracet do sakristie.