Rozpis bohoslužeb v týdnu 28. 4. – 5. 5.

27.04.2019 | 54 zobrazení
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 28. 4.
neděle Božího milosrdenství v oktávu velikonočním
8:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Vojtěcha Kadlece a celou rodinu
10:00 P. Madár P. Madár Za + paní Blaženu Čtvrtlíkovou
18:00 P. Vít P. Vít Na úmysly dárce
Pondělí 29. 4.
sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve,
patronky Evropy
18:00 P. Josef P. Josef Za zdraví duše a těla
Úterý 30. 4. 19:00 P. Josef P. Josef Za + rodiče Tomovy a jejich sourozence
Středa 1. 5. 18:00 P. Pavel P. Pavel
Čtvrtek 2. 5.
sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
18:00 P. Vit P. Vit Za + členy rodiny Winterovy
Pátek 3. 5.
sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
18:00 P. Josef P. Josef Za + Pavla Dorta
Sobota 4. 5. 7:30 P. Josef P. Josef Na úmysly Panny Marie, jako poděkování za dar života a za duše v očistci
15:00 P. Vít DD Máj
16:00 P. Vít DD Hvízdal
Neděle 5. 5.
3. neděle velikonoční
8:00 P. Vít P. Vít
10:00 P. Jindřich P. Jindřich
18:00 P. Josef P. Josef

Další oznámení

 • 2. neděle velikonoční (Božího milosrdenství) – 28. 4. 2019Dnes vás srdečně zveme na Farní den – oslavu svátku patrona našeho kostela – sv. Vojtěcha. Po mši sv. v 10h bude společné občerstvení. Po obědě se můžete těšit na výtvarnou dílnu od 13h,  divadelní pohádku v 15h, soutěž po stopách sv. Vojtěcha a další atrakce.

  V pondělí je od 19h v kostele sv. Rodiny modlitba Taizé.

  V úterý od 20:15 zveme na modlitební Večer chval v našem kostele.

  V měsíci květnu budou májové pobožnosti vždy přede mší svatou, a to ve středu, ve čtvrtek a v pátek. Začátek v 17:40h.

  Ve středu po večerní mši sv. zveme na modlitbu s Donem Boskem.

  Ve čtvrtek bude Klub seniorů od 13-15h.

  Na 1. pátek v měsíci je od 17h adorace a příležitost ke sv. smíření.

  Příští neděli zveme na mši sv. v 10h, která bude zaměřená pro mládež a po ní bude ministrantská schůzka a florbalový trénink.

  V sobotu 18.5. bude v naší farnosti seminář o žalmech. Hledáme nové zpěváky žalmů – více informací na nástěnkách.

Rozpis bohoslužeb v týdnu 21. 4. – 28. 4.

20.04.2019 | 68 zobrazení
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 21. 4.
Neděle Zmrtvýchvstání Páně
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za nemocného syna
10:00 P. Josef P. Josef Za uzdravení
15:00 P. Tomáš P. Tomáš
16:00 P. Vít P. Vít
18:00 P. Michal P. Michal
Pondělí 22. 4.
Pondělí velikonoční
8:00 P. Pavel P. Pavel
10:00 P. Vít P. Vít Za + Františka Němce
Úterý 23. 4.
Úterý velikonoční
19:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + Václava Kříže
Středa 24. 4.
Středa velikonoční
18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Jaroslava Sedláčka, manželku a rodiče z obojí strany
Čtvrtek 25. 4.
Čtvrtek velikonoční
18:00 P. Vit P. Vit za + Karla Štefka a celý rod
Pátek 26. 4.
Pátek velikonoční
18:00 P. Josef P. Josef Za + manžele Štekrovy
Sobota 27. 4.
Sobota velikonoční
7:30 P. Vít P. Vít
15:00 P. Josef DD Máj
16:00 P. Josef DD Hvízdal
Neděle 28. 4.
Neděle Božího milosrdenství
8:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Vojtěcha Kadlece a celou rodinu
10:00 P. Madár P. Madár Za + paní Blaženu Čtvrtlíkovou
18:00 P. Vít P. Vít Na úmysly dárce

Další oznámení

 • Slavnost neděle Zmrtvýchvstání Páně – 21. 4. 2019

  Dnes odpoledne je mše sv. v DD Máj v 15 hod a U Hvízdala v 16 hod.

  Příští neděle je neděle Božího milosrdenství a Farní den v naší farnosti.

  Zítra na pondělí velikonoční budou mše sv. pouze dopoledne – v 8 hod a v 10 hod, večerní mše sv. nebude.

  Vaše příspěvky na tzv. Velkopáteční sbírku na Svatou zemi vynesly 4.053,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

  Příští neděli vás srdečně zveme na Farní den – oslavu svátku patrona našeho kostela – sv. Vojtěcha. Hlavním celebrantem mše sv. v 10 hod bude P. Jan Madár, rektor kostela u Petrinů. Po mši sv. bude společné občerstvení. V rámci odpoledního programu se můžete těšit na divadlo, výtvarnou dílnu, soutěž na poznávání salesiánských svatých ad. Prosíme o napečení něčeho sladkého či slaného. Srdečně děkujeme. Udělejte si čas a přijďte.

  Díky za pomoc s přípravami velikonočních obřadů a s celou komunitou přejeme vám všem požehnané Velikonoce.

Rozpis bohoslužeb v týdnu 14. 4. – 21. 4.

13.04.2019 | 100 zobrazení
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 14. 4.
Květná neděle
8:00 P. Pavel P. Pavel Za + Milana, Rudolfa a Milenu Třebínovy
10:00 P. Michal P. Michal Za živé a + členy rodiny Duškovy a Hlinkovy
10:00 P. Vít Mokré
18:00 P. Josef P. Josef Za + rodinu Lejtnarovu, Dvořákovu a duše v očistci
Pondělí 15. 4.
Pondělí svatého týdne
18:00 P. Josef P. Josef Za rodiče Burdovy, sestry a bratry
Úterý 16. 4.
Úterý svatého týdne
19:00 biskup Posád P. Josef Za uzdravení malé Aničky a Boží požehnání celé rodině
Středa 17. 4.
Středa svatého týdne
18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za P. Klímu, jeho rodiče a sourozence
Čtvrtek 18. 4.
Zelený Čtvrtek
18:00 P. Josef P. Josef Za + Marii Flaškovou
Pátek 19. 4.
Velký Pátek
18:00 P. Vít P. Vít
Sobota 20. 4.
Bílá Sobota
20:00 P. Michal P. Michal
Neděle 21. 4.
neděle Zmrtvýchvstání Páně
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za nemocného syna
10:00 P. Josef P. Josef Za uzdravení
18:00 P. Michal P. Michal
15:00 P. Tomáš DD Máj
16:00 P. Vít DD Hvízdal

Další oznámení

 • Neděle – Květná neděle – 14. 4. 2019

  Dnes odpoledne ve 14h proběhne „Jarní žehnání kol“, po něm bude následovat společná jízda na Hlubokou.

  Od pondělí do středy je možnost přijmout sv. smíření od 17 do 18:30h (v úterý až do 19:30h), bude zpovídat více kněží.

  V pondělí se koná postní setkání pro mladé, začátek je v 19:30h.

  V úterý mši sv. v 19h bude celebrovat otec biskup Posád, který po bohoslužbě má přednášku pro studenty a mladé pracující.

  Na Zelený Čtvrtek je v katedrále v 10h Missa chrismatis. V 16:30h bude nácvik ministrantů a v 18h budou obřady v našem kostele. Pak následuje společná adorace v Getsemanské zahradě, kostel bude otevřen k adoraci do 20h. Je také možnost zúčastnit se společné modlitby za město u Petrinů – více informací na nástěnce.

  Na Velký Pátek bude dopoledne v 10h křížová cesta-můžete si přinést svojí svíčku. Koná se také tradiční výstup na Kluka s obřady na vrcholu. V 16:30h je nácvik ministrantů a v 18h budou obřady, kostel k modlitbě bude otevřený do 20h. Velký Pátek je den přísného postu.

  Během svatého týdne můžete do kasiček v kostele přispívat na tzv. Velkopáteční sbírku na Svatou zemi. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

  Na Bílou Sobotu bude v 8h modlitba breviáře, obřady s katechumenkou, kostel pak bude otevřený k modlitbě do 11h (zájemci o hlídání kostela se mohou přihlásit v sakristii), v 18h bude nácvik ministrantů a ve 20h začnou před kostelem obřady Velikonoční vigilie.

  Na Hod Boží velikonoční bude žehnání pokrmů, které si můžete přinést. Odpoledne bude v 15h mše sv. v DD Máj a v 16h v DD U Hvízdala.

Rozpis bohoslužeb v týdnu 7. 4. – 14. 4.

06.04.2019 | 80 zobrazení
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 7. 4.
5. neděle postní
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + rodiče Cábovy, Františka Švarce a + dceru Marii Fousovou
10:00 P. Josef P. Josef Za + rodiče Josefa a Marii Prachařovy
18:00 P. Pavel P. Pavel Za manžela a celou rodinu
Pondělí 8. 4. 18:00 P. Josef P. Josef
Úterý 9. 4. 19:00 P. Michal P. Michal Za + Jiřího Jakeše
Středa 10. 4. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Jana Bicana a manželku
Čtvrtek 11. 4. 18:00 P. Vit P. Vit Za + rodiče Šipanovy
Pátek 12. 4. 18:00 P. Josef P. Josef Za + Danuši Klimkovou
Sobota 13. 4. 7:30 mše sv. není
15:00 biskup V. Kročil Diecézní setkání mládeže
15:00 P. Tomáš DD Máj
16:00 P. Tomáš DD Hvízdal
Neděle 14. 4.
Květná neděle
8:00 P. Pavel P. Pavel Za + Milana, Rudolfa a Milenu Třebínovy
10:00 P. Michal P. Michal Za živé a + členy rodiny Duškovy a Hlinkovy
10:00 P. Vít Mokré
18:00 P. Josef P. Josef Za + rodinu Lejtnarovu a Dvořákovu a duše v očistci

Další oznámení

 • Neděle – 5. neděle postní – 7. 4. 2019

  Neděle – Květná neděle

  Po mši sv. v 10h bude ministrantská schůzka a florbalový trénink.

  V pondělí je od 16h setkání nad sociálním učením církve, od 18h bude kurz Beta a od 19h se koná farní ekonomická rada.

  V úterý po večerní mši svaté zvou vysokoškoláci na promítání filmu Chuť pomáhat ve válce, s vyprávěním dvou dobrovolníků, kteří se v létě vydali poznávat projekty pomoci lidem ve frontových městech na východní Ukrajině. Naše farnost podpořila minulý rok jejich práci skrze přispění na projekt Motanka.

  Ve středu na Kampě má přednášku sestra boromejka Angelika Pintířová na téma Práce s mladými lidmi na okraji společnosti, začátek v 18h.

  V pátek v 19:30 se uskuteční netradiční křížová cesta v kostele sv. Rodiny. Bude zaměřena na rodiny s dětmi. Zve společenství rodin z naší farnosti.

  V sobotu se u nás koná Diecézní setkání mládeže, nebude ranní mše sv. v 7:30, mše sv. bude odpoledne v 15h s otci biskupy.

  Na Květnou neděli si na obřady prosíme, vezměte také své ratolesti k požehnání. Přede mší sv. v 10h se sejdeme na hřišti před kostelem. Odpoledne ve 14h proběhne „Jarní žehnání kol“, po něm bude následovat jízda na Hlubokou k památce Pepy Cepáka, zakladatele českobudějovických cyklostezek, je také mše sv. v Mokrém v 10h.

  Ve Svatém týdnu bude od pondělí do středy možnost přijmout sv. smíření od 17 do 18:30h, bude zpovídat více kněží.

  Na Velký Pátek se koná tradiční již 19. velkopáteční výstup na Kluka s křížovou cestou a obřady na vrcholu, které povede otec Jindřich, vyráží se v 8:30. Více informací na nástěnce.

Velkopáteční výstup na Kluka

06.04.2019 | 106 zobrazení

Srdečně zveme na Velkopáteční výstup na Kluka:

Rozpis bohoslužeb v týdnu 31. 3. – 7. 4.

30.03.2019 | 74 zobrazení
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 31. 3.
4. neděle postní
8:00 P. Josef P. Josef Za + a živé členy rodiny Jindrů a Sádeckých
10:00 P. Tomáš P. Tomáš Za zdraví, ochranu a Boží požehnání pro členy rodiny Štefkovy
18:00 P. Vít P. Vít Za + Jana Rupíka a + Jana Štětinu
Pondělí 1. 4. 18:00 P. Josef P. Josef
Úterý 2. 4. 19:00 P. Josef P. Josef
Středa 3. 4. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš
Čtvrtek 4. 4. 18:00 P. Vit P. Vit Za zdraví duše a těla
Pátek 5. 4. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš
Sobota 6. 4. 7:30 P. Michal P. Michal
15:00 P. Vít DD Máj
16:00 P. Vít DD Hvízdal
Neděle 7. 4.
5. neděle postní
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + rodiče Cábovy, Františka Švarce a + dceru Marii Fousovou
10:00 P. Josef P. Josef Za + rodiče Josefa a Marii Prachařovy
18:00 P. Pavel P. Pavel

Další oznámení

 • Neděle – 4. neděle postní – 31. 3. 2019

  Neděle – 5. neděle postní

  V pondělí je od 18:45 farní pastorační rada a od 19:30 se koná druhé postní setkání pro mladé.

  Ve středu po večerní mši sv. zveme na modlitbu s Donem Boskem.

  Ve čtvrtek bude Klub seniorů od 13-15h.

  Na 1. pátek v měsíci je od 17h adorace a příležitost ke sv. smíření.

  V sobotu při příležitosti Mezinárodního dne Romů se koná na naší zahradě u sv. Vojtěcha od 14h tradiční oslava s vystoupením hudebních a tanečních skupin.

  Příští neděli po mši sv. v 10h bude ministrantská schůzka a florbalový trénink.

  Informace dopředu – jarní žehnání kol se bude konat na Květnou neděli ve 14h, po něm bude následovat jízda na Hlubokou k památce Pepy Cepáka, zakladatele českobudějovických cyklostezek.

Rozpis bohoslužeb v týdnu 24. 3. – 31. 3.

23.03.2019 | 96 zobrazení
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 24. 3.
3. neděle postní
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + Marii Johnovou
10:00 P. Josef P. Josef
18:00 P. Pavel P. Pavel
Pondělí 25. 3.
Zvěstování Páně
18:00 P. Vít P. Vít
Úterý 26. 3. 19:00 P. Vít P. Vít Za + Danu Pokornou
Středa 27. 3. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš Na úmysl dárce
Čtvrtek 28. 3. koncert není mše sv.
Pátek 29. 3. 18:00 P. Josef P. Josef Za + Františka Pumpra, jeho rodiče a sourozence
Sobota 30. 3. Duchovní obnova není mše sv.
15:00 P. Tomáš DD Máj
16:00 P. Tomáš DD Hvízdal
Neděle 31. 3.
4. neděle postní
8:00 P. Josef P. Josef Za + a živé členy rodiny Jindrů a Sádeckých
10:00 P. Tomáš P. Tomáš
18:00 P. Vít P. Vít

Další oznámení

 • Neděle – 3. neděle postní – 24. 3. 2019
 • Úterý – Slavnost Zvěstování PáněNeděle – 4. neděle postní

  Dnes odpoledne bude na KC Máj ministrantský florbal od 15 – 18h.

  V pondělí mimořádně nebude setkání nad sociálním učením církve, v 19h v kostele sv. Rodiny se koná modlitba Taizé.

  V úterý od 20:15 zveme na modlitební Večer chval v našem kostele.

  Ve čtvrtek nebude mše sv. v 18h z důvodu koncertu Pavla Žalmana – lístky jsou ještě v prodeji.

  V sobotu nebude ranní mše sv. v 7:30 z důvodu konání postní duchovní obnovy pro farnost-začátek je v 9h, odpoledne bude v Domovech důchodců udílení sv. smíření a sv. nemocných a v 18:30 se v našem kostele uskuteční repríza muzikálového večera ZUŠ Vojtěch. Více na www.zusvojtech.cz , je možná rezervace míst v lavicích, viz bit.ly/detskemuzikaly . Ze soboty na neděli se také mění čas – o hodinu dopředu.

  Příští neděli při ranní mši sv.v 8h bude společné udílení sv.nemocných (můžete se zapsat uprostřed kostela) a také zveme na mši sv. v 10h, která bude zaměřená pro mládež.

Jarní Burza – Bazárek

18.03.2019 | 95 zobrazení