Ohlášky 1. dubna 2018

31.03.2018 | 28 zobrazení

Slavnost neděle Zmrtvýchvstání Páně – 1. 4. 2018

Dnes odpoledne je mše sv. v DD Máj v 15 hod a U Hvízdala v 16 hod.

Příští neděle je neděle Božího milosrdenství.

Zítra na pondělí velikonoční budou mše sv. pouze dopoledne – v 8 hod a v 10 hod, večerní mše sv. nebude.

Ve středu po večerní mši sv. zveme na měsíční modlitební zastavení s Donem Boskem.

Na 1. pátek v měsíci bude od 17 hodin adorace a příležitost ke sv. smíření.

V sobotu na Mezinárodní den Romů bude probíhat zde na Středisku program se závěrečným požehnáním v kostele.

Příští neděli budeme před každou mší sv. nacvičovat velikonoční píseň č. 411.

Vyšlo nové dubnové číslo Fíkovníku a také Duha pro děti.

Díky vám za pomoc s přípravami a krásné společně prožité velikonoční obřady a s celou komunitou přejeme vám všem požehnané Velikonoce.

Po mši svaté zveme na posezení do farní kavárny a pro děti máme ještě velikonoční perník.

Ohlášky 25. března 2018

24.03.2018 | 47 zobrazení

Květná neděle – 25. 3. 2018

Dnes odpoledne ve 14:00 hod proběhne „Jarní žehnání kol“, které v případě příhodného počasí bude pokračovat společnou „Jízdou pro Pepu Cepáka“ po cyklistické stezce na Hlubokou a zpět.

Při účelové sbírce minulou neděli na ohlašované investice v naší farnosti se vybralo 26.932,- Kč. Vám všem Pán Bůh zaplať za vaše dary.

V pondělí v 17 hod bude kající bohoslužba slova a nabídka sv.smíření do 19 hod. V 18 hod se koná setkání skupiny nad sociální naukou církve.

V úterý a ve středu od 17 – 19 hod je možnost přistoupit ke sv. smíření.

Na Zelený Čtvrtek bude v katedrále v 9:30 hod Missa chrismatis. V 16:30 hod bude nácvik ministrantů a v 18 hod budou obřady v našem kostele. Pak následuje společná adorace v Getsemanské zahradě, kostel bude otevřen k adoraci do 21 hod.

Na Velký Pátek bude v 10 hod křížová cesta pro rodiny s dětmi, na kterou si rodiny mohou donést svíčku. Koná se také tradiční výstup na Kluka s obřady na vrcholu. V 16:30 hod bude nácvik ministrantů a v 18 hod budou obřady, kostel k modlitbě bude otevřený do 21 hod. Velký pátek je dnem přísného postu.

Na Bílou Sobotu bude v 8 hod modlitba breviáře, obřady s katechumeny, kostel pak bude otevřený k modlitbě do 12 hod (zájemci o hlídání kostela se mohou přihlásit v sakristii), v 18:30 hod bude nácvik ministrantů a ve 20 hod začnou před kostelem obřady Velikonoční vigilie.

Na Hod Boží velikonoční bude žehnání pokrmů, které si můžete přinést. Odpoledne bude v 15 hod mše sv. v DD Máj a v 16 hod v DD U Hvízdala.

Nabídka pro rodiny s malými dětmi – pokud jsou děti při bohoslužbě neklidné, můžete využít možnosti sledovat mši sv.na obrazovce v baru vedle kostela.

Po mši svaté zveme na posezení do farní kavárny.

Ohlášky 18. března 2018

17.03.2018 | 51 zobrazení

Pátá neděle postní – 18. 3. 2018

pondělí – slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie, mše sv. zde bude v 18 hod

neděle – Květná neděle

 

Dnes se koná účelová sbírka na ohlašované investice v naší farnosti. Vám všem Pán Bůh zaplať za vaše dary.

Odpoledne se koná křížová cesta rodin s dětmi v Římově, kterou pořádá společenství rodin z naší farnosti, začátek ve 14:30 u 1. zastavení.

V pátek při večerní mši svaté bude postní promluva na téma: Uzdravující síla svátosti křtu.

V sobotu nebude ranní mše sv.v 7:30 hod, bude zde Diecézní setkání mládeže a v 15 hod bude mše sv.s otci biskupy.

Na Květnou neděli si s sebou vezměte své větvičky-kočičky k požehnání, budeme vděční, když jich přinesete i více pro farnost. Přede mší sv.v 10 hod se sejdeme na hřišti před kostelem. A odpoledne ve 14:00 hodin proběhne „Jarní žehnání kol“, které v případě příhodného počasí bude pokračovat společnou „Jízdou pro Pepu Cepáka“ po cyklistické stezce na Hlubokou a zpět.

K rozebrání jsou nová čísla Duhy a Nezbedy.

Ve Svatém týdnu bude od pondělí do středy možnost přijmout sv.smíření od 17 do 19 hod, bude zpovídat více kněží.

Na Velký Pátek se koná tradiční velkopáteční výstup na Kluka s obřady na vrcholu. Více informací na nástěnce.

Máme zde nabídku pro rodiny s malými dětmi – pokud jsou děti při bohoslužbě neklidné, můžete využít možnosti sledovat mši sv.na obrazovce v baru vedle kostela. Prosíme o vzájemnou ohleduplnost.

Po mši svaté zveme na posezení do farní kavárny.

Ohlášky 11. března 2018

10.03.2018 | 50 zobrazení

Čtvrtá neděle postní – 11. 3. 2018

sobota – sv. Patrika, biskupa

neděle – Pátá neděle postní

 

V pondělí v 18 hod se koná setkání nad Sociální naukou církve a ve 20 hod proběhne 2. večer z cyklu „Postní setkání pro vysokoškoláky a mladé pracující“.

Ve středu v 18 hod ve studentském klubu Kampa bude přednáška V. Sedláčkové na téma: Mediální gramotnost ve světě dezinformačních kampaní.

Ve čtvrtek v 18 hod v kostele Svaté Rodiny se koná setkání s Rodem Dreherem,  americkým publicistou a autorem knihy Benediktova cesta.

V pátek při večerní mši svaté bude postní promluva na téma: Vysvětlení symboliky obřadu křtu.

V sobotu vás zveme na duchovní obnovu farnosti, kterou povede otec Vít Dlapka, začátek je v 9 hod.

K rozebrání je nový Nezbeda a březnové číslo Fíkovníku.

Mládež se může přes internet hlásit na Diecézní setkání mládeže s biskupem před Květnou nedělí a na letní Entercamp.

Příští neděli při ranní mši sv. v 8 hod bude udílena svátost nemocných. Zapsat se ještě můžete na arch uprostřed kostela. Při mši svaté v 10 hod bude slavnostní slib nových ministrantů s oblečením do ministrantského oblečení. A odpoledne se koná křížová cesta rodin s dětmi v Římově, kterou pořádá společenství rodin z naší farnosti, začátek ve 14:30 u 1. zastavení.

Příští neděli se také bude konat farní účelová sbírka na ohlašované investice v naší farnosti (oprava kamenných chodníků a okapů, nový dětský koutek, ozvučení a osvětlení před kostelem, oprava vstupních dveří ad.). Pán Bůh zaplať za vaše dary.

Po mši svaté srdečně zveme na posezení do farní kavárny.

Ohlášky 4. března 2018

03.03.2018 | 43 zobrazení

Třetí neděle postní – 4. 3. 2018

čtvrtek – sv. Jana z Boha, řeholníka

neděle – Čtvrtá neděle postní

 

Při účelové sbírce z minulé neděle (tzv. Svatopetrský haléř) se vybralo 25.281,- Kč.

Dnes odpoledne se koná setkání mladých manželských párů, které ještě nemají žádné společenství. Začátek v 16 hodin. Více informací na nástěnce.

V pondělí v 17 hod se koná kurz Alfa, v 18 hod bude setkání Pastorační rady farnosti a ve 20 hod se koná 1. z cyklu „Postní setkání pro vysokoškoláky a mladé pracující“.

Ve středu po večerní mši sv. zveme na měsíční modlitební zastavení s Donem Boskem.

Ve středu v 19 hod také začíná nový běh Manželských večerů. Ještě se můžete přihlásit.

V pátek při večerní mši svaté bude postní promluva na téma: Co křest působí a jak z něho žít v každodenním životě.

V sobotu se koná první letošní brigáda na Tampíru.

Příští neděli budeme před každou mší sv. nacvičovat Credo od magistra Olejníka.

Salesiánské středisko připravuje na jarní prázdniny příměstský tábor na Komunitním centru Máj. Můžete ještě přihlásit své děti.

Kdo bude chtít přijmout svátost nemocných v neděli 18.3. při ranní mši sv. v 8 hod, ať se zapíše na arch papíru na skříňce uprostřed kostela.

K rozebrání je nové březnové číslo Fíkovníku.

Po mši svaté srdečně zveme na posezení do farní kavárny.

Ohlášky 25. února 2018

24.02.2018 | 57 zobrazení

Druhá neděle postní – 25. 2. 2018

pátek – 1. pátek v měsíci, od 17 hodin adorace a příležitost ke sv. smíření

Dnešní sbírka je určena na tzv. Svatopetrský haléř.

V pondělí se konají následující akce – zde na faře od 18 hod setkání nad sociální naukou církve, od 19 hod Valentýnský večer pro mladé a také od 19 hod v kostele sv. Rodiny modlitba Taizé.

Zájemci o vedení Křížových cest se mohou přihlásit v sakristii.

O pátcích v postní době při večerní mši svaté zde v kostele se budou konat tematická kázání, zaměřená na svátost křtu.

Zveme všechny mladé manželské páry, které ještě nemají žádné setkávací společenství na pravidelná setkání, která se budou konat vždy první neděli v měsíci zde na faře od 16 hodin. 1. setkání je příští neděli. Více informací na nástěnce.

Příští víkend se konají 2 duchovní obnovy – pro vysokoškoláky a pracující zde na Čtyráku a pro akolyty ve Štěkni.

Je ještě několik volných míst na Kurzu Manželských večerů, který začne 7. března.

Po mši svaté srdečně zveme na posezení do farní kavárny.

Ohlášky 18. února 2018

16.02.2018 | 81 zobrazení

První neděle postní – 18. 2. 2018

čtvrtek – svátek Stolce svatého Petra, apoštola

neděle – Druhá neděle postní

 

Děkujeme všem, kdo se včera zúčastnili a pomohli při farní brigádě.

Zájemci o vedení Křížových cest, které se konají ve  středu a v pátek od 17:30 hod, se mohou přihlásit v sakristii.

Kurz Manželských večerů začne 7. března. Bližší informace pro zájemce na nástěnkách.

Ve čtvrtek od 18 hod se u Petrinů koná mše svatá ve slovenském jazyce.

Papež František stanovil tento pátek za zvláštní Den modliteb a postu za mír na celém světě.

Příští neděli se koná účelová sbírka tzv. Svatopetrský haléř.

Jsou k dispozici nová čísla časopisů Nezbeda a Duha.

Sv. nemocných bude v naší farnosti společně udělována v neděli 18.3. při ranní mši sv.v 8 hod.

Salesiánské středisko připravuje na jarní prázdniny příměstský tábor na Komunitním centru Máj. Středisko také hledá na Čtyrák do týmu nového údržbáře. Pro získání dotace musí podat žádost na Úřad práce ještě tento měsíc. Bližší informace o obou oznámeních na webových stránkách Střediska.

Po mši svaté srdečně zveme na posezení do farní kavárny.

Ohlášky 11. února 2018

10.02.2018 | 72 zobrazení

6. neděle v mezidobí – 11. 2. 2018

středa – Popeleční středa, den přísného postu, od 17 hod bude k dispozici více kněží ke sv. smíření

čtvrtek – Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů, pražských mučedníků

sobota – ranní mše sv. v 7:30 bude  v komunitní kapli z důvodu prací v kostele

neděle – První neděle postní, bude ještě možné také přijmout popelec

 

Křížové cesty v postní době budou ve středu a v pátek od 17:30 hod, zájemci o jejich vedení se mohou hlásit v sakristii.

V pondělí od 18 hod se koná na faře 1.setkání nad sociální naukou církve.

Nový běh kurzu Manželských večerů v naší farnosti začne 7. března. Zájemci se mohou hlásit, bližší informace na nástěnkách.

Děkujeme všem za pomoc a přípravu letošního Salesiánského plesu.

Při tříkrálové sbírce v českobudějovické diecézi se letos vybralo rekordních 7,167.328,- Kč. V naší farnosti se vybralo přes 56.000,- Kč.

Sv. nemocných bude v naší farnosti společně udělována v neděli 18.3. při ranní mši sv.v 8 hod.

Pro děti jsou k dispozici časopisy Nezbeda a Duha.

Po mši svaté srdečně zveme na posezení do farní kavárny.