Rozpis bohoslužeb v týdnu 22. 9. – 29. 9.

20.09.2019 | 68 zobrazení
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 22. 9.
25. neděle v mezidobí
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + členy rodiny Komínkovy, Machartovy a Musilovy
10:00 P. Vít P. Vít Za + Miroslava Šustra a Annu Svatkovou
18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Rastislava Venturu
Pondělí 23. 9.
sv. Pia z Pietrelciny, kněze
18:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
Úterý 24. 9. 18:00 P. Josef P. Josef Na úmysly dárce
Středa 25. 9. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš Na úmysl dárce
Čtvrtek 26. 9. 18:00 P. Vít P. Vít za + Václava Kaňku, manželku a celou rodinu
Pátek 27. 9.
sv. Vincence z Paula, kněze
18:00 P. Josef P. Josef Za + Rastislava Venturu
Sobota 28. 9.
sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona Českého národa
7:30 P. Pavel P. Pavel za + Václavu Dudákovou a její rodiče
15:00 P. Vít DD Máj
16:00 P. Vít DD Hvízdal
Neděle 29. 9.
26. neděle v mezidobí
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + rodinu Mášovu a Mrázovu
10:00 P. Josef P. Josef Za + Václava Caháka a jeho rodiče
18:00 P. Pavel P. Pavel

Další oznámení

 • Neděle – 25. neděle v mezidobí – 22. 9. 2019.Pondělí – památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

  Pátek – památka sv. Vincence z Paula, kněze

  Sobota – slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa

  Neděle – 26. neděle v mezidobí

  Dnes po mši sv. v 10h je ministrantská schůzka a na KC Máj florbalový trénink od 15-18h.

  V pondělí od 19h je zde na faře setkání nových akolytů v naší farnosti.

  V příštím týdnu nás navštíví oblastní rádce hlavního představeného salesiánů P. Rozmusz (který má na starosti i Českou republiku), v úterý bude mít setkání od 19h s VPS.

  Sbírka na bohoslovce z minulé neděle činí 13.419,- Kč.   Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

  Uprostřed kostela jsou k dispozici nové salesiánské kalendáříky na rok 2020, cena je 40,- Kč.

  Srdečně zveme také na 2 koncerty v našem kostele – letošní benefiční koncert pro Středisko bude v úterý 1.10. v 19h a vystoupí skupina Prague Cello Quartet (byli zde již před 5 lety), a na  koncert Františka Nedvěda s kapelou, který se uskuteční 25. října v 19:30h, lístky na oba koncerty jsou k dostání zde na recepci (můžete si je tedy po mši sv. zakoupit) nebo ve městě, více informací na nástěnkách.

  Od konce října t.r. se plánuje nový Kurz Alfa. Kurz je určen všem, zvláště mladým, kteří přemýšlejí o smyslu svého života a chtějí se nechat inspirovat křesťanstvím. Seznámení s křesťanstvím probíhá prostřednictvím série 10-ti setkání na vybraná témata. Kurz je založen na zázemí modlitby, které zajišťují lidé z farnosti. Potřebné bližší informace ke kurzu jsou dostupné na plakátcích, webových stránkách farnosti a internetu. Zájemci o kurz ať se hlásí u P.  Jindřicha.

Rozpis bohoslužeb v týdnu 15. 9. – 22. 9.

14.09.2019 | 59 zobrazení
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 15. 9.
24. neděle v mezidobí
8:00 P. Vít P. Vít Za + Rastislava Venturu
10:00 P. Jindřich P. Jindřich
18:00 P. Michal P. Michal Za novomanžele Bětku a Jendu
Pondělí 16. 9.
sv. Ludmily, mučednice
18:00 P. Josef P. Josef Za + Janu Vaněčkovou a celý ten rod
Úterý 17. 9. 18:00 P. Josef P. Josef Za Ludmilu Benešovou a manžela
Středa 18. 9. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš
Čtvrtek 19. 9. 18:00 P. Vit P. Vit Za + Rastislava Venturu
Pátek 20. 9.
sv. Ondřeje Kim Tae-gŏna, kněze,
pavla Chŏng Ha-sanga a druhů, mučedníků
18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + manžele Stekrovy
Sobota 21. 9.
sv. Matouše, apoštola a evangelisty
7:30 P. Pavel P. Pavel
15:00 P. Vít DD Máj
16:00 P. Vít DD Hvízdal
Neděle 22. 9.
25. neděle v mezidobí
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + členy rodiny Komínkovy, Machartovy a Musilovy
10:00 P. Vít P. Vít
18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Rastislava Venturu

Další oznámení

 • Neděle – 24. neděle v mezidobí – 15. 9. 2019.Pondělí – památka sv. Ludmily, mučednicePátek – památka sv. Ondřeje Kim a korejských mučedníkůSobota – svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

  Neděle – 25. neděle v mezidobí

  Dnes se koná sbírka na bohoslovce.

  V pondělí v 19h je setkání ekonomické rady farnosti.

  Tento týden v pondělí začíná výuka náboženství na ZŠ Emy Destinové a ve čtvrtek na ZŠ Vltava.

  V úterý začíná setkávání na nedělními biblickými texty na KC Máj, začátek v 16:15h.

  Ve středu po večerní mši sv. začínají biblické hodiny.

  Ve čtvrtek od 13h je setkání seniorů a od 15:45h je 1. náboženství pro žáky 6.-9.tř.

  V sobotu se koná den ZUŠ s přespáním.

  Příští neděli zveme na mši sv. v 10h, která bude pro děti a po ní bude ministrantská schůzka a florbalový trénink. 

Rozpis bohoslužeb v týdnu 8. 9. – 15. 9.

07.09.2019 | 65 zobrazení
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 8. 9.
23. neděle v mezidobí
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + Karla Groulíka
10:00 P. Michal P. Michal
10:00 P. Vít Mokré Za + členy rodiny Hrbkovy, Lukešovy, Valentovy
18:00 P. Pavel P. Pavel
Pondělí 9. 9. 18:00 P. Vít P. Vít Za + Ladislava Kozumplíka, živou a zemřelou rodinu
Úterý 10. 9. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš Na úmysl dárce
Středa 11. 9. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za rodinu Tomsovu
Čtvrtek 12. 9.
Jména Panny Marie
18:00 P. Vit P. Vit Za + Rastislava Venturu
Pátek 13. 9.
sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
18:00 P. Vít P. Vít Na poděkování za dar života
Sobota 14. 9.
Povýšení svatého kříže
7:30 P. Vít P. Vít Za Vojtěcha Jakubíka, Stanislavu Flekačovou a její rodinu
15:00 P. Tomáš DD Máj
16:00 P. Tomáš DD Hvízdal
Neděle 15. 9.
24. neděle v mezidobí
8:00 P. Vít P. Vít Za + Rastislava Venturu
10:00 P. Jindřich P. Jindřich
18:00 P. Michal P. Michal Za novomanžele Bětku a Jendu

Další oznámení

 • Neděle – 23. neděle v mezidobí – 8. 9. 2019.Čtvrtek – památka Jména Panny MariePátek – památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církveSobota – svátek Povýšení svatého kříže

  Neděle – 24. neděle v mezidobí

  Tento týden ve středu začíná výuka náboženství na ZŠ Máj. Přihlášky k vyplnění a odevzdání v sakristii pro další zájemce jsou uprostřed kostela.

  Příští neděli se koná sbírka na bohoslovce.

  V letošním šk. roce během mše svaté budou vždy 2 katecheze pro děti (pro mladší děti – do 6 let v dolním sále a pro starší děti do 10 let v horním sále, děti nad 10 let už budou prožívat bohoslužbu s rodiči v kostele).

  Zájemci na přípravu na křest a biřmování se mohou hlásit v sakristii.

  K rozebrání je nové číslo farního časopisu Fíkovník.

  Hudební škola Vojtěch zve děti od tří let k návštěvě hudebního vzdělávání zábavnou formou. Rozvoj hudebních schopností od útlého věku je prospěšný pro celkový rozvoj osobnosti dítěte, které má navíc možnost snáze se v budoucnu zapojit do hudební složky při slavení liturgie. Kontakt naleznete na hudební nástěnce po straně hlavního vstupu do kostela.

  Zveme také na 2 koncerty v našem kostele – letošní benefiční koncert pro Středisko bude v úterý 1.10. v 19h a vystoupí skupina Prague Cello Quartet, předprodej lístků je v Karmelitánském knihkupectví na Sadech a na  koncert Františka Nedvěda s kapelou, který se uskuteční 25. října v 19:30h, lístky jsou v předprodeji zde na recepci nebo ve městě, více informací na nástěnkách.

Rozpis bohoslužeb v týdnu 1. 9. – 8. 9.

31.08.2019 | 85 zobrazení
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 1. 9.
22. neděle v mezidobí
8:00 P. Josef P. Josef Za + Marii Urbánkovou
10:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Růženu Honsovou a celý ten rod
18:00 P. Pavel P. Pavel Za + Rastislava Venturu
Pondělí 2. 9. 18:00 P. Josef P. Josef Na dobré úmysly
Úterý 3. 9.
sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
18:00 P. Josef P. Josef Za + Kateřinu Pumprovou, manžela a sourozence
Středa 4. 9. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Petra Ehrlicha a jeho rodiče
Čtvrtek 5. 9. 18:00 P. Vít P. Vít
Pátek 6. 9. 18:00 P. Vít P. Vít Za + Rastislava Venturu
Sobota 7. 9. 7:30 P. Jindřich P. Jindřich
15:00 P. Vít DD Máj
16:00 P. Vít DD Hvízdal
Neděle 8. 9.
23. neděle v mezidobí
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + Karla Groulíka
10:00 P. Michal P. Michal
10:00 P. Vít Mokré
18:00 P. Pavel P. Pavel Za + členy rodiny Hrbkovy, Lukešovy a Valentovy

Další oznámení

 • Neděle – 22. neděle v mezidobí – 1. 9. 2019.Úterý – památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

  Neděle – 23. neděle v mezidobí

  Na 1. pátek v měsíci je od 17h adorace a příležitost ke sv. smíření.

  Příští neděli je mše sv. v Mokrém v 10 hod

  K rozebrání je nové číslo farního časopisu Fíkovník.

  Od nového šk. roku budou vždy 2 katecheze pro děti (pro mladší děti – do 6 let v dolním sále a pro starší děti do 10 let v horním sále, děti nad 10 let už budou prožívat bohoslužbu s rodiči v kostele). První katecheze pro děti budou příští neděli.

  Přihlášky pro děti do náboženství jsou uprostřed kostela, vyplněné je můžete odevzdávat v sakristii.

  Jako každý rok otevíráme přípravu na křest pro dospělé, tzv. katechumenát a stejně tak přípravu na biřmování. Je možné se přihlásit v sakristii.

  Z dalších oznámení – v pondělí ráno od 8h bude spuštěno přihlašování do zájmových kroužků Salesiánského střediska na nový školní rok.

  Srdečně zveme také na 2 koncerty v našem kostele – letošní benefiční koncert pro Středisko bude v úterý 1.10. v 19h a vystoupí skupina Prague Cello Quartet, předprodej lístků je v Karmelitánském knihkupectví na Sadech a na  koncert Františka Nedvěda s kapelou, který se uskuteční 25. října v 19:30h, lístky jsou v předprodeji zde na recepci nebo ve městě, více informací na nástěnkách.

  Hudební škola Vojtěch zve děti od tří let k návštěvě hudebního vzdělávání zábavnou formou. Rozvoj hudebních schopností od útlého věku je prospěšný pro celkový rozvoj osobnosti dítěte, které má navíc možnost snáze se v budoucnu zapojit do hudební složky při slavení liturgie. Kontakt naleznete na hudební nástěnce po straně hlavního vstupu do kostela.

24.08.2019 | 0 zobrazení

Neděle – 21. neděle v mezidobí – 25. 8. 2019.

Pondělí – památka bl. Zefyrina Namuncurá, salesiána

Úterý – památka sv. Moniky

Středa – památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve

Čtvrtek – památka Umučení sv. Jana Křtitele

Neděle – 22. neděle v mezidobí

V sobotu bude u nás vikariátní pouť dětí, srdečně zveme k účasti rodiny a děti z naší farnosti, setkání začíná společnou mší sv. v 10h, o dalším programu více na nástěnkách.

Příští neděli v 10h bude mše svatá, při  které budeme žehnat školákům a také jejich školní pomůcky. Po mši sv. bude společné setkání podle počasí – buď na zahradě nebo v prostorách baru.

Přihlášky pro děti do náboženství na nový šk.rok jsou uprostřed kostela, vyplněné je můžete odevzdávat v sakristii. Letos budeme učit opět na 5 školách – Máj, Oskara Nedbala, Emy Destinové, Bezdrevská a v Šindlových Dvorech. Začátek výuky včas oznámíme.

Informace ze Salesiánského střediska mládeže – Akce Město lidem, lidé městu bude probíhat poslední prázdninový víkend, tedy 30.-31. srpna. Mezi organizacemi, které se věnují dětem a mládeži, bude v České ulici také stánek Salesiánského střediska.

Od pondělí 2.9. od 8h ráno bude spuštěno přihlašování do zájmových kroužků Salesiánského střediska na nový školní rok.

17.08.2019 | 0 zobrazení

Neděle – 20. neděle v mezidobí – 18. 8. 2019.

Úterý – památka sv. Bernarda, opata a učitele církve

Středa – památka sv. Pia X., papeže

Čtvrtek – památka Panny Marie Královny

Sobota – svátek sv. Bartoloměje, apoštola

Neděle – 21. neděle v mezidobí

Přihlášky pro děti do náboženství na nový šk.rok jsou uprostřed kostela, vyplněné je můžete odevzdávat v sakristii. Letos budeme učit opět na 5 školách – Máj, Oskara Nedbala, Emy Destinové, Bezdrevská a v Šindlových Dvorech. Začátek výuky včas oznámíme.

10.08.2019 | 0 zobrazení

Neděle – 19. neděle v mezidobí – 11. 8. 2019.

Středa – památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka

Čtvrtek – slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Neděle – 20. neděle v mezidobí

Před začátkem nového šk.roku v sobotu 31.8.  bude u nás vikariátní pouť dětí, srdečně zveme k účasti rodiny a děti z naší farnosti, více informací na nástěnkách.

03.08.2019 | 0 zobrazení

Neděle – 18. neděle v mezidobí – 4. 8. 2019.

Úterý – svátek Proměnění Páně

Čtvrtek – památka sv. Dominika, kněze

Pátek – svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, patronky Evropy

Sobota – svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

Neděle – 19. neděle v mezidobí

V pondělí ve 13h se koná u sv. Otýlie kremace paní Růženy Vokřálové ze Čtyř Dvorů. Chodívala v neděli na ranní bohoslužbu v 8h, vzpomeňme v modlitbě.

Farní kafe po nedělní mši sv. v době rekonstrukce baru, je možné si udělat v kuchyňce a posedět v dolním sále.