20.07.2019 | 0 zobrazení

Neděle – 16. neděle v mezidobí – 21. 7. 2019.

Pondělí – svátek sv. Marie Magdalény

Úterý – svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy

Čtvrtek – svátek sv. Jakuba, apoštola

Pátek – památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

Neděle – 17. neděle v mezidobí

V pondělí začíná rekonstrukce prostoru baru, kde probíhá také v neděli farní kavárna. Farní kafe pro mši sv. je možné si udělat v kuchyňce a posedět v dolním sále.

Informace ze Salesiánského střediska mládeže – v úterý 1.10. se v kostele sv. Vojtěcha uskuteční benefiční koncert jedinečného uskupení čtyř mladých violoncellistů  Prague Cello Quartet. Benefiční koncert se koná v rámci veřejné sbírky vypsané za účelem renovace a rozšíření stávající horolezecké stěny a pořízení nové horolezecké stěny včetně příslušného vybavení. Vstupenky je možné zakoupit v Karmelitánském knihkupectví, v ul. Na Sadech a od 16. září i zde na recepci Čtyráku.

13.07.2019 | 0 zobrazení

Neděle – 15. neděle v mezidobí – 14. 7. 2019.

Pondělí – památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve

Úterý – památka Panny Marie Karmelské

Neděle – 16. neděle v mezidobí

V pátek po večerní mši sv. bude od 19h v našem kostele koncert gospelové skupiny Good work v rámci jejich letní tour po jižních Čechách, srdečně zveme, více informací na nástěnkách.

06.07.2019 | 0 zobrazení

Neděle – 14. neděle v mezidobí – 7. 7. 2019.

Čtvrtek – svátek sv. Benedikta, opata a patrona Evropy

Neděle – 15. neděle v mezidobí

Ve středu zde v kostele ve 13h bude poslední rozloučení s naším farníkem a dlouholetým kostelníkem p. Ing Rastislavem Venturou. Kéž mu náš dobrý Bůh odplatí všechna dobrodiní.

V pátek 19.7. v 19h bude v našem kostele koncert gospelové skupiny Good work v rámci jejich letní tour po jižních Čechách, srdečně zveme a více informací na nástěnkách.

29.06.2019 | 0 zobrazení

Neděle – 13. neděle v mezidobí – 30. 6. 2019.

Středa – svátek sv. Tomáše, apoštola

Čtvrtek – památka sv. Prokopa, opata

Pátek – Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy

Neděle – 14. neděle v mezidobí

Sbírka z minulé neděle na potřeby diecéze vynesla 15.717,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Na 1. pátek v měsíci je od 17h adorace a příležitost ke sv. smíření.

K rozebrání je z minulé neděle nové číslo farního časopisu Fíkovník.

Informace k prázdninám – bohoslužby budou v pravidelném pořádku jako během šk.roku, v pátek 19.7. v 19h bude v našem kostele koncert gospelové skupiny Good work – srdečně na něj zveme, a na konci prázdnin v sobotu 31.8. bude u nás vikariátní pouť dětí, více informací na nástěnkách.

V sobotu se koná již 14. ročník česko-německé pouti na Bučinu, mši sv. ve 14:30 slouží O. Tomáš Rádl.

Rozpis bohoslužeb v týdnu 23. 6. – 30. 6.

22.06.2019 | 109 zobrazení
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 23. 6.
12. neděle v mezidobí
8:00 P. Josef P. Josef Za naši farnost
10:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + rodiče Šídovy a manžela
18:00 P. Pavel P. Pavel Za + Marii a Josefa Matouškovy a jejich rodiny
Pondělí 24. 6.
Narození svatého Jana Křtitele
18:00 P. Josef P. Josef
Úterý 25. 6. 18:00 biskup Posád P. Josef
Středa 26. 6. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + rodiče Havleovy a jejich syna
Čtvrtek 27. 6. 18:00 P. Vit P. Vit Za + manžele Prühelovy a rodiče z obojí strany
Pátek 28. 6.
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
18:00 P. Josef P. Josef Za + manžele Hawleovy
Sobota 29. 6.
sv. Petra a Pavla, apoštolů
7:30 P. Josef P. Josef Za rodinu Ehrlichovu
15:00 P. Vít DD Máj
16:00 P. Vít DD Hvízdal
Neděle 30. 6.
13. neděle v mezidobí
8:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + z rodiny Janátů
10:00 P. Josef P. Josef Za + rodiče Josefa a Marii Prachařovy
18:00 P. Pavel P. Pavel Za + rodiče Chromých a dceru Václavu

Další oznámení

 • Neděle – 12. neděle v mezidobí – 23. 6. 2019.Pondělí – Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

  Pátek – Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

  Sobota – Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

  Neděle – 13. neděle v mezidobí

  Dnes se koná sbírka na potřeby diecéze.

  V úterý zveme v 18h na bohoslužbu s otcem biskupem Posádem, při které udělí službu novým akolytům a mimořádným udělovatelům eucharistie.

  V sobotu je brigáda na Tampíru – příprava na letní chaloupky, také bude brigáda v pátek na Ovčíně.

  K rozebrání je nové číslo farního časopisu Fíkovník.

  Do pastorační rady farnosti byli zvoleni Marie Benešová, Jiří Prachař, Magda Kolářová, Petr Konrád, Pavel Holec a Alica Konrádová. Děkujeme za vaše zapojení do voleb, informace jsou na nástěnce u východu.

  Informace k prázdninám – bohoslužby budou v pravidelném pořádku jako během šk.roku, v pátek 19.7. v 19h bude v kostele koncert gospelové skupiny Good work a na konci prázdnin v sobotu 31.8. bude u nás vikariátní pouť dětí, více informací na nástěnkách.

  Zprávy ze Salesiánského střediska mládeže – jsou ještě volná místa na chaloupkách, letošní benefiční koncert bude v úterý 1.10. a vystoupí skupina Prague Cello Quartet, více informací na webu Střediska.

Rozpis bohoslužeb v týdnu 16. 6. – 23. 6.

15.06.2019 | 73 zobrazení
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 16. 6.
Slavnost Nejsvětější Trojice
8:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Boženu Váňovou, Emilii Bružkovou a jejich vnuka Milana Kortána
10:00 P. Vít P. Vít Za + Ludmilu Kříhovou a duše v očistci
18:00 P. Josef P. Josef Za rodinu a přátele
Pondělí 17. 6. 18:00 P. Vít P. Vít Za otce Bernarda, uzdravení a obnovení
Úterý 18. 6. 18:00 P. Pavel P. Pavel Za + Marii Zoufalovou
Středa 19. 6.
sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa
18:00 P. Tomáš P. Tomáš Na dobrý úmysl
Čtvrtek 20. 6.
Slavnost Těla a Krve Páně
18:00 P. Vit P. Vit Za otce Bernarda, uzdravení a obnovení
Pátek 21. 6.
sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
16:00 biskup Pavel DD Máj
18:00 P. Pavel P. Pavel Za + rodiče Josefa a Marii Prachařovy
Sobota 22. 6. 7:30 P. Vít P. Vít
15:00 mše sv. není DD Máj
16:00 P. Tomáš DD Hvízdal
Neděle 23. 6.
12. neděle v mezidobí
8:00 P. Josef P. Josef
10:00 P. Tomáš P. Tomáš
18:00 P. Pavel P. Pavel

Další oznámení

 • Slavnost Nejsvětější Trojice – 16. 6. 2019.

  Středa – památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa

  Čtvrtek – Slavnost Těla a Krve Páně

  Pátek – památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

  Neděle – 12. neděle v mezidobí

  V pondělí je od 18h setkání pastorační rady farnosti a také od 18h kurz Beta.

  Ve čtvrtek bude Klub seniorů od 13-15h a od 19:30 rada VPS a pracovní skupina nad VPPK. Od 17:30 se koná v klášterním kostele mše sv. s otcem biskupem Kročilem a po ní bude následovat eucharistický průvod do katedrály.

  V pátek v 16h na DD Máj bude mše sv. s přijetím sv. biřmování, v sobotu proto pak nebude v DD Máj mše sv. v 15h.

  V sobotu vás zveme na farní táborák a zakončení školního roku, začátek je v 15 hod na farní zahradě. Každý je zván a uvítáme něco slaného či sladkého na stůl.

  Příští neděli se koná sbírka na diecézi a při mši sv. u nás v 10h bude oblékání nových ministrantů.

Rozpis bohoslužeb v týdnu 9. 6. – 16. 6.

08.06.2019 | 80 zobrazení
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 9. 6.
Slavnost Seslání Ducha Svatého
8:00 P. Tomáš P. Tomáš
10:00 P. Josef P. Josef  Za naší farnost
10:00 P. Vít Mokré
18:00 P. Vít P. Vít
Pondělí 10. 6.
Panny Marie, Matky církve
18:00 P. Josef P. Josef Na úmysly Panny Marie
Úterý 11. 6.
sv. Barnabáše, apoštola
18:00 P. Josef P. Josef
Středa 12. 6.
Bl. Františka Kesy, salesiána
18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Evu Eiblovou
Čtvrtek 13. 6.
Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
18:00 P. Vit P. Vit Za zdárné dokončení diplomové práce
Pátek 14. 6. 18:00 P. Josef P. Josef Za + Deniska Ulricha, Jitku Tichou, Kamila Tichého a Jitku Formánkovou
Sobota 15. 6. 7:30 P. Vít P. Vít
15:00 P. Josef DD Máj
16:00 P. Josef DD Hvízdal
Neděle 16. 6.
Slavnost Nejsvětější Trojice
8:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Boženu Váňovou, Emilii Bružkovou, a jejich vnuka Milana Kortána
10:00 P. Vít P. Vít
18:00 P. Josef P. Josef

Další oznámení

 • Slavnost Seslání Ducha Svatého – 9. 6. 2019.

  Pondělí – památka Panny Marie, Matky církve

  Úterý – památka sv. Barnabáše, apoštola

  Středa – památka bl. Františka Kesy, salesiána

  Čtvrtek – svátek Ježíš Krista, nejvyššího  a věčného kněze

  Neděle – slavnost Nejsvětější Trojice

  Dnes v katedrále přijímají svátost biřmování také 4 naši farníci.

  V pondělí od 19h je setkání nových akolytů, kteří přijmou tuto službu v úterý 25.6.

  Ve čtvrtek od 16:30 bude společenství děvčat.

  V sobotu v 15h je druhá svátost smíření letošních prvokomunikantů a jejich rodin, a po ní nácvik na slavnost přijetí eucharistie v neděli.

  Za 14 dní v sobotu 22.6. vás zveme na farní táborák a zakončení školního roku, je to také poděkování za vaši pomoc naší farnosti. Začátek je v 15 hod na farní zahradě.

  Letošní již 14. ročník česko-německé pouti na Bučinu se koná v sobotu 6.7., mši sv. ve 14:30 slouží O. Tomáš Rádl.

Rozpis bohoslužeb v týdnu 2. 6. – 9. 6.

01.06.2019 | 84 zobrazení
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 2. 6.
7. neděle velikonoční
8:00 P. Josef P. Josef Za + členy rodiny Konzalů
10:00 P. Jindřich P. Jindřich
18:00 P. Pavel P. Pavel
Pondělí 3. 6.
sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
18:00 P. Josef P. Josef Za + Marii a Václava Boháčovy
Úterý 4. 6. 18:00 P. Pavel P. Pavel Za + Evu Eiblovou
Středa 5. 6.
sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za Magdalénu
Čtvrtek 6. 6. 18:00 P. Vit P. Vit Za rodiče Dudákovy a dcery Marii a Annu
Pátek 7. 6. 18:00 P. Josef P. Josef Za Patera Ferdinanda Klímu, rodiče a sourozence
Sobota 8. 6.
Bl. Štěpána Šándora, mučedníka
7:30 P. Josef P. Josef
15:00 P. Vít DD Máj
16:00 P. Vít DD Hvízdal
Neděle 9. 6.
Seslání Ducha Svatého
8:00 P. Tomáš P. Tomáš
10:00 P. Josef P. Josef
10:00 P. Vít Mokré
18:00 P. Vít P. Vít

Další oznámení

 • 7. neděle velikonoční a Den modliteb za sdělovací prostředky – 2. 6. 2019.

  Pondělí – památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

  Středa – památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

  Sobota – památka bl. Štěpána Šándora, salesiána a mučedníka

  Neděle – Slavnost Seslání Ducha Svatého

  Dnes po mši sv. v 10h bude ministrantská schůzka a florbalový trénink.

  Sbírka na pomoc při obnově domovů obyvatel Středního a Blízkého východu z minulé neděle činí 14.321,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

  V pondělí je od 16h setkání nad sociálním učením církve, od 18h kurz Beta a od 19h setkání Ekonomické rady farnosti.

  Od června bude mše sv. v úterý už od 18h, a to až do října, kdy začne akademický rok.

  Ve středu po večerní mši sv. zveme na modlitbu s Donem Boskem.

  Ve čtvrtek bude Klub seniorů od 13-15h.

  Na 1. pátek v měsíci je od 17h adorace a příležitost ke sv. smíření.

  V sobotu je brigáda na Tampíru.

  Příští víkend se koná víkendovka ZUŠ na Hosíně.

  V neděli bude v 10h mše sv. v Mokrém.

  Příští neděli se budou konat při všech bohoslužbách volby do nové pastorační rady farnosti. Na vývěsce u hlavního vchodu je představeno všech 12 kandidátů do 6 oblastí  (vždy 2 kandidáti do příslušné oblasti). Volíte vždy 1 kandidáta z příslušné oblasti, zvolit můžete tedy max. 6 členů.