Ohlášky 17. června 2018

16.06.2018 | 50 zobrazení

11. neděle v mezidobí – 17. 6. 2018

úterý –  památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa

čtvrtek – památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

pátek – památka sv. Jana Fishera, biskupa, a Tomáše Mora, mučedníků

sobota – památka sv. Josefa Cafassa, duchovního rádce Dona Boska

neděle – Slavnost Narození svatého Jana Křtitele

V pondělí je od 17:45 setkání nad sociálním učením církve, od 18:30 se koná Festa – zakončení kurzů Alfa a Beta a modlitebních skupin. Po modlitbě v kostele bude grilování na zahradě. A od 18:45 se koná zasedání ekonomické rady farnosti.

Ve středu bude celebrovat mši sv. v 18 hod salesián P. Jan Ihnát z Prahy-Kobylis a po mši svaté bude mít přednášku na téma: Sv. František Saleský, který vnesl svatost do světa. Zazní také zkušenost jeho spolupracovnice s více než 6-měsíčním životem v klášteře v Annecy. Klášter patří řádu Navštívení Panny Marie a tento řád založil sv. F. Saleský.

V pátek v 15 hod a v neděli v 11 hodin se koná schůzka ministrantů.

V sobotu se koná brigáda na Tampíru s přípravou na prázdninové chaloupky.

Příští neděli je při mši sv.závěrečná katecheze pro děti, kterou povede o. Vít.

Uprostřed kostela najdete přihlášky do náboženství pro děti na příští školní rok, které pak můžete odevzdávat v sakristii.

Zprávu o tom, jak pomohly finanční prostředky na Ukrajině (tím, že jste zakoupili tradiční panenky Motanky) najdete uprostřed kostela.

Příští neděli se bude konat farní sbírka na investice v naší farnosti – bude určena na dokončení oprav kamenných chodníků a na opravu dveří ve vestibulu kostela. Pán Bůh zaplať za vaše dary.

K dispozici je nové číslo Salesiánského magazínu.

Po mši svaté zveme na kafe do farní kavárny a na farní zahradu – děti na malinovku a dospělé na pivo – co zůstalo z páteční oslavy.

Ohlášky 10. června 2018

10.06.2018 | 53 zobrazení

10. neděle v mezidobí – 10. 6. 2018

pondělí – památka sv. Barnabáše, apoštola

středa – památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

pátek – památka sv. Víta, mučedníka

neděle – 11. neděle v mezidobí

V pondělí v 17 hod se koná kurz Alfa.

Výtvarná výstava Claudi Ondok vynesla farnosti 13.500,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Příští víkend je víkend ZUŠ na Hosíně.

Ve středu 20.6.bude celebrovat mši sv. v 18 hod salesián P. Jan Ihnát z Prahy-Kobylis a po mši svaté bude mít přednášku na téma: Sv. František Saleský, který vnesl svatost do světa – svatost přitažlivou a pro všechny. Zazní také zkušenost jeho spolupracovnice s více než 6-měsíčním životem v klášteře v Annecy. Klášter patří řádu Navštívení Panny Marie a tento řád založil sv. F. Saleský.

K dispozici pro děti je nové číslo Nezbedy s Cvrčkem.

Po mši svaté zveme na posezení do farní kavárny.

Ohlášky 3. června 2018

03.06.2018 | 43 zobrazení

9. neděle v mezidobí – 3. 6. 2018

středa – památka sv. Norberta, biskupa

pátek – slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

sobota – památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie

neděle – 10. neděle v mezidobí

V pondělí od 17:45 hod je setkání nad sociálním učením církve a v 18:30 hod je kurz Beta.

Ve středu po večerní mši sv. zveme na měsíční modlitební zastavení s Donem Boskem.

O víkendu se koná ve Štěkni Apalucha, v sobotu diecézní pouť v Sušici a také  volejbalový turnaj. Podrobnosti na nástěnkách.

Dnes končí výstava v našem kostele a tak je poslední možnost si zakoupit některý z obrazů českobudějovické výtvarnice Claudi Ondok (vlastním jménem Barbora Petrziková).

Kdo měl ve čtvrtek (na Boží Tělo) intenci na mši svatou -ať přijde po mši svaté do sakristie k domluvení náhradního termínu.

Děkujeme všem za dary a také za pomoc s přípravami a průběhem včerejšího krásného Farního dne.

K rozebrání je nové červnové číslo farního časopisu Fíkovník.

Po mši svaté zveme na posezení do farní kavárny.

Ohlášky 27. května 2018

27.05.2018 | 46 zobrazení

Slavnost Nejsvětější Trojice – 26. 5. 2018

Úterý – Bl. Josefa Kowalského, salesiána-mučedníka

středa – památka sv. Zdislavy

čtvrtek – Slavnost Těla a Krve Páně

neděle – 9. neděle v mezidobí

Účelová sbírka z minulé neděle na investice v naší farnosti vynesla 18.177,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

V pondělí v 17 hod je kurz Alfa a v 18 hod je setkání farní pastorační rady.

Ve čtvrtek na Slavnost Božího těla nebude v našem kostele ani adorace ani mše svatá v 18 hod. Otec biskup nás zve na slavnou mši svatou v 17:30 hod u piaristů a následný eucharistický průvod do katedrály.

Také ve čtvrtek je od 14:30 hod na KC Máj Dětský den.

V pátek v 15 hod a v neděli v 11 hodin se koná schůzka ministrantů.

Na 1. pátek v měsíci bude od 17 hodin adorace a příležitost ke sv. smíření.

V sobotu vás zveme na farní táborák a zároveň „dooslavení kulatin pana faráře“. Začátek je v 15 hod na farní zahradě. Každý je zván a uvítáme něco slaného či sladkého na stůl.

Do příští neděle 3. června bude v našem kostele prodejní výstava výtvarnice-českobudějovické rodačky Claudi Ondok. Zakoupením obrazu podpoříte mj. i aktivity naší farnosti.

Po mši svaté zveme na posezení do farní kavárny.

Noc kostelů 2018

21.05.2018 | 71 zobrazení

I náš kostel svatého Vojtěcha se zúčastní letošní Noci kostelů v pátek 25. 5. 2018.
Program v našem kostele:
17:55 – 18:00 Zahájení, vyzvánění zvonů
18:00 – 20:00 Výtvarná dílna pro děti
18:00 – 18:30 Požehnání svatovojtěšskému poutníkovi
Biskup Pavel Posád požehná p. Petru Hošťálkovi (motocyklový sběratel, expert a cestovatel) před jeho cestou na místo mučednické smrti sv. Vojtěcha
18:30 – 19:00 Claudi Ondok: Návrat
výstava – autorkou komentovaná prohlídka obrazů
19:00 – 19:40 Netradiční prohlídka kostela
místa, kam se normálně nedostanete; soutěž; setkání se svatým z minulosti
19:00 – 21:00 Kafe od pana faráře
občerstvení ve farní kavárně; možnost rozhovorů o víře
19:45 – 20:25 Netradiční prohlídka kostela
místa, kam se normálně nedostanete; soutěž; setkání se svatým z minulosti
20:30 – 21:10 Netradiční prohlídka kostela
místa, kam se normálně nedostanete; soutěž; setkání se svatým z minulosti
21:30 – 22:00 Zapalte svíčku za své zemřelé
chvíle ztišení a modlitby
00:00 – 00:20 Společné zakončení Noci kostelů modlitbou na náměstí Přemysla Otakara II. u kašny
ekumenické setkání všech křesťanů

Ohlášky 20. května 2018

19.05.2018 | 40 zobrazení

Slavnost Seslání Ducha svatého – 20. 5. 2018

pondělí – památka Panny Marie, Matky Církve

čtvrtek – Slavnost Panny Marie Pomocnice křesťanů, hlavní patronky kongregace salesiánů

sobota – památka sv. Filipa Neriho, kněze

neděle – Slavnost Nejsvětější trojice

Dnes se koná účelová sbírka na ohlašované investice v naší farnosti. Vám všem Pán Bůh zaplať za vaše dary.

Odpoledne v 16 hod se bude konat přenáška Mgr. Hany Imlaufové na téma: Nepřítelem zdravé sexuality je mlčení aneb jak hovořit s dětmi v rodině o sexu.

V pondělí od 17:45 je setkání nad sociálním učením církve.

Ve čtvrtek je od 19 hod setkání rady VPS.

V pátek nebude májová pobožnost, mše sv. bude mimořádně v 17 hod, kterou bude celebrovat pan biskup Pavel Posád a po ní bude zahájení Noci kostelů. K dispozici jsou programy – můžete je vzít svým přátelům a známým a pozvat je na Noc kostelů v našem městě.

Pro děti je k dispozici nové číslo časopisu Duha.

Příští neděli v naší farnosti při mši sv. v 10 hod přistoupí 25 dětí k 1. sv. přijímání, v sobotu v 9 hod se koná 2. sv. zpověď.

Do 3. června bude v našem kostele prodejní výstava výtvarnice-českobudějovické rodačky Claudi Ondok. Zakoupením obrazu podpoříte mj. i aktivity naší farnosti.

Po mši svaté zveme na posezení do farní kavárny.

Ohlášky 13. května 2018

13.05.2018 | 39 zobrazení

Sedmá neděle velikonoční a zároveň svátek Marie Dominiky Mazzarellové, spolu s Donem Boskem zakladatelky kongregace salesiánek – 13. 5. 2018

pondělí – svátek sv. Matěje, apoštola

středa – svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech

pátek – svátek sv. Leonarda Murialda, salesiána-kněze

neděle – Slavnost Seslání Ducha svatého

V pondělí od 17 hod se koná kurz Alfa.

Ve čtvrtek, v pátek a v sobotu od 21 hod zveme na triduum – modlitební přípravu na slavnost Seslání Ducha svatého, kterou povede o. Vít.

Příští neděli v 16 hod se bude konat přenáška Mgr. Hany Imlaufové na téma: Nepřítelem zdravé sexuality je mlčení aneb jak hovořit s dětmi v rodině o sexu. Bližší informace na nástěnce.

K rozebrání je nové květnové číslo Fíkovníku a časopisy pro děti – Duha a Nezbeda.

Příští neděli se bude konat farní sbírka na investice v naší farnosti – začne oprava kamenných chodníků. Z minulé sbírky se pořídila obrazovka do dětského koutku a vybavení kaple sv. Františka Saleského a Dona Boska. Pán Bůh zaplať za vaše dary.

Od 20. 5. do 3. června bude v našem kostele prodejní výstava výtvarnice-českobudějovické rodačky Claudi Ondok. Zakoupením obrazu podpoříte mj. i aktivity naší farnosti.

Po mši svaté zveme na posezení do farní kavárny.

Ohlášky 6. května 2018

05.05.2018 | 49 zobrazení

Šestá neděle velikonoční a svátek sv. Dominika Savia, žáka Dona Boska a patrona ministrantů – 6. 5. 2018

úterý – památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí

čtvrtek – slavnost Nanebevstoupení Páně

neděle – Sedmá neděle velikonoční a svátek Marie Dominiky Mazzarellové, spolu s Donem Boskem zakladatelky kongregace salesiánek

Májové pobožnosti jsou ve středu, ve čtvrtek a v pátek přede mší svatou od 17:40 hod.

V pondělí od 17:45 je setkání nad sociálním učením církve.

Ve středu v 19 hod bude v kostele sv. Rodiny ekumenický večer modliteb za jednotu křesťanů a za mír na celém světě v duchu Taizé.  

Od pátku do neděle je víkendovka ZUŠky na faře na Hosíně.

V sobotu se koná brigáda na Tampíru.

Příští neděli je v 10 hod mše svatá pro děti v kostele.

K rozebrání je nové květnové číslo Fíkovníku.

Po mši svaté zveme na posezení do farní kavárny.