Ohlášky 19. srpna 2018

18.08.2018 | 45 zobrazení

20. neděle v mezidobí – 19. 8. 2018

pondělí – památka sv. Bernarda, opata a učitele církve

úterý – památka sv. Pia X., papeže

středa – památka Panny Marie Královny

pátek – svátek sv. Bartoloměje, apoštola

sobota – památka bl. Marie Troncattiové, salesiánky

neděle – 21. neděle v mezidobí

Přihlášky pro děti do náboženství na nový školní rok jsou uprostřed kostela.

Zveme na 6. ročník multižánrové akce Město lidem, lidé městu, která proběhne 31.8. a 1.9. v centru Českých Budějovic. Zde také naleznete i stánek Salesiánského střediska mládeže.

V neděle 2.9. při bohoslužbě v 10 hodin bude žehnání školákům.

Společně se také modleme za ministrantský tábor, který proběhne v příštím týdnu na Tampíru a za setkání rodin s papežem Františkem, které se uskuteční v Irsku.

Ohlášky 12. srpna 2018

11.08.2018 | 52 zobrazení

19. neděle v mezidobí – 12. 8. 2018

úterý – památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka

středa – slavnost Nanebevzetí Panny Marie

čtvrtek – památka sv. Štěpána Uherského

neděle – 20. neděle v mezidobí

Biskupství českobudějovické vypsalo výběrové řízení na pozici referenta oddělení správy majetku. Přihlášky zasílejte  na biskupství nejpozději do 15.9. Bližší informace na nástěnkách.

Ohlášky 5. srpna 2018

04.08.2018 | 53 zobrazení

18. neděle v mezidobí – 5. 8. 2018

pondělí – svátek Proměnění Páně

středa – památka sv. Dominika, kněze

čtvrtek – svátek sv. Terezie Benedikty, panny a mučednice, patronky Evropy

pátek – svátek sv. Vavřince, mučedníka

sobota – památka sv. Kláry, panny

neděle – 19. neděle v mezidobí

V pondělí na svátek Proměnění Páně bude zde mše sv.večer v 18 hod.

Biskupství českobudějovické vypsalo výběrové řízení na pozici referent oddělení správy majetku. Přihlášky zasílejte  na biskupství nejpozději do 15.9. Bližší informace na nástěnkách.

Ohlášky 29. července 2018

28.07.2018 | 53 zobrazení

17. neděle v mezidobí – 29. 7. 2018

úterý – památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

středa – památka sv. Alfonsa z Liguori, biskupa a učitele církve

čtvrtek – památka bl. Augustina Czartoryského, salesiána

sobota – památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze

neděle – 18. neděle v mezidobí

Tento týden si připomeneme ochránce našeho města sv. Auraciána, ve čtvrtek v 17 hod budou slavnostní nešpory a v pátek v 17 hod pontifikální mše sv., které bude předsedat diecézní biskup Vlastimil.

Na 1. pátek v měsíci bude od 17 hodin adorace a příležitost ke sv. smíření.

V sobotu jsou mše sv. i v Domovech důchodců – v 15 hod na Máji a v 16 hod U Hvízdala.

Petice na podporu manželství a přihlášky do náboženství pro děti jsou uprostřed kostela.

Letošní benefiční koncert pro Salesiánské středisko mládeže se uskuteční ve čtvrtek 13.9. od 19 hod v kostele sv. Vojtěcha. Vystoupí Hradišťan a vstupenky si můžete už nyní zakoupit v Karmelitánském knihkupectví  Na Sadech.

Ohlášky 22. července 2018

21.07.2018 | 54 zobrazení

16. neděle v mezidobí – 22. 7. 2018

pondělí – svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy

středa – svátek sv. Jakuba, apoštola

čtvrtek – památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

pátek – památka sv. Gorazda a druhů

neděle – 17. neděle v mezidobí

K dispozici je nové číslo Nezbedy a Duhy pro děti.

Letošní benefiční koncert pro Salesiánské středisko mládeže se uskuteční ve čtvrtek 13.9. od 19 hod v kostele sv. Vojtěcha. Vystoupí Hradišťan a vstupenky si můžete už nyní zakoupit v Karmelitánském knihkupectví  Na Sadech.

Ohlášky 15. července 2018

14.07.2018 | 81 zobrazení

15. neděle v mezidobí – 15. 7. 2018

pondělí – památka Panny Marie Karmelské

úterý – Bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží

sobota – sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve

neděle – 16. neděle v mezidobí

Ohlášky 8. července 2018

04.07.2018 | 65 zobrazení

14. neděle v mezidobí – 8. 7. 2018

středa – svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

pátek – památka sv. Jindřicha

sobota – památka Bl. Hroznaty, mučedníka (v plzeňské diecézi svátek hlavního patrona)

neděle – 15. neděle v mezidobí

O prázdninách nebude ve čtvrtek adorace od 17:15 hod.

Petice na podporu manželství a přihlášky do náboženství pro děti jsou uprostřed kostela.

Ohlášky 1. července 2018

30.06.2018 | 66 zobrazení

13. neděle v mezidobí – 1. 7. 2018

úterý – svátek sv. Tomáše, apoštola

středa –  památka sv. Prokopa, opata

čtvrtek – slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy

sobota – bl. Marie Romero, salesiánky

neděle – 14. neděle v mezidobí

Účelová sbírka z minulé neděle na investice v naší farnosti vynesla 19.155,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Na 1. pátek v měsíci bude od 17 hodin adorace a příležitost ke sv. smíření.

Uprostřed kostela najdete přihlášky do náboženství pro děti na příští školní rok a také tam najdete petici na podporu manželství k podepsání.

Mše sv.o prázdninách ve všedních dnech i o nedělích budou v obvyklém pořádku, kromě úterý, kdy bude mše sv. už v 18 hod.

K dispozici je nové prázdninové číslo Fíkovníku, Duhy a Zpravodaje Proglasu.