Rozpis bohoslužeb v týdnu 8. 12. – 15. 12.

07.12.2019 | 48 zobrazení
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 8. 12.
2. neděle adventní
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + Marii a Josefa Šímovy, Vladislava Klímu a Gábinku, rodinu Jindrů a Váchalů
10:00 P. Josef P. Josef Za + Michaelu Hospodářskou
10:00 P. Vít Mokré
18:00 P. Vít P. Vít Na úmysl dárce
Pondělí 9. 12.
Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
18:00 P. Vít P. Vít Za + Rudolfa Gážiho
Úterý 10. 12. 19:00 P. Pavel P. Pavel Za + Josefa Hraše
Středa 11. 12. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + rodinu Veselých a Augustinů
Čtvrtek 12. 12. 18:00 P. Vít P. Vít Za + paní Víkovou a manžela a rodiče z obojí strany
Pátek 13. 12.
sv. Lucie, panny a mučednice
18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za Anežku Karesovou a Michala Šímu
Sobota 14. 12.
sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
7:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + manžele Slepičkovy
15:00 P. Vít DD Máj
16:00 P. Vít DD Hvízdal
Neděle 15. 12.
3. neděle adventní
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + paní Honovou
10:00 P. Vít P. Vít Za uzdravení nemocného, rod Šejnostů a duše v očistci
18:00 P. Pavel P. Pavel Za + Elenu Sonntágovou

Další oznámení

Neděle – 2. neděle adventní – 8. 12. 2019.

Pondělí – Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

Pátek – památka sv. Lucie, panny a mučednice

Sobota – památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

Neděle – 3. neděle adventní

 

Dnes je sbírka na bohoslovce.

V sobotu se koná v naší farnosti adventní duchovní obnova, kterou povede farní vikář od katedrály P. Bohouš Richter, začátek je v 9h. Ten den je také den ZUŠ.

Prosíme rodiny o zapsání ohledně snídaně na sobotní roráty na papír uprostřed kostela.

Příští neděli zveme na mši sv. v 10h, která bude pro děti, po mši sv. bude ministrantská schůzka.

Od ledna se bude v naší farnosti konat další kurs Manželských večerů. Ještě zbývají poslední volná místa. Bližší informace jsou na webu farnosti nebo na letáčcích na nástěnkách.

Rozpis bohoslužeb v týdnu 1. 12. – 8. 12.

30.11.2019 | 59 zobrazení
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 1. 12.
1. neděle adventní
8:00 P. Josef P. Josef Za + Karla Groulíka
10:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + Miluši Tokárovou
18:00 P. Vít P. Vít Za + Janu a Antonína Krejčů a jejich rodiny
Pondělí 2. 12. 18:00 P. Josef P. Josef Za + i živou rodinu Suchomelovu a Rímárovu
Úterý 3. 12.
sv. Františka Xaverského, kněze
19:00 P. Prokeš P. Josef Za + Annu Markovou
Středa 4. 12. 18:00 P. Vít P. Vít Na úmysl ASC
Čtvrtek 5. 12.
Bl. Filipa Rinaldiho, kněze,
zakladatele Sekulárního institutu Volontárií Dona Boska
18:00 P. Vít P. Vít Za + Bohuslava Čermáka
Pátek 6. 12.
Slavnost sv. Mikuláše, biskupa, hlavního patrona naší diecéze
18:00 P. Josef P. Josef Za + Josefa Hraše
Sobota 7. 12.
sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
7:00 P. Vít P. Vít Za + Jaroslava Poláka a jeho rodiče
15:00 P. Tomáš DD Máj
16:00 P. Tomáš DD Hvízdal
17:00 P. Jindřich P. Jindřich
Neděle 8. 12.
2. neděle adventní
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + Marii a Josefa Šímovy, Vladislava Klímu a Gábinku, rodinu Jindrů a Váchalů
10:00 P. Josef P. Josef Za + Michaelu Hospodářskou
10:00 P. Vít Mokré
18:00 P. Vít P. Vít Na úmysl dárce

Další oznámení

Neděle – 1. neděle adventní – 1. 12. 2019.

Úterý – památka sv. Františka Xaverského, kněze

Čtvrtek – památka bl. Filipa Rinaldiho, salesiána

Pátek – slavnost sv. Mikuláše, biskupa, hlavního patrona naší diecéze

Sobota – památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

Neděle – 2. neděle adventní

 

Dnes dopoledne probíhá v tělocvičně adventní dobročinný minibazar. Můžete po mši svaté nakoupit krásné dárky a ozdoby pro své blízké a zároveň tím i podpoříte dobrou věc. Minibazar bude otevřený do 12,00h.

V pondělí je od 16h výklad mše svaté.

Ve středu v 18h zveme na mši svatou s Donem Boskem a po večerní mši sv. je v kostele od 18:45 mikulášská nadílka, také ve středu je od 18h v Kampě přednáška M. Kašparů na téma Stavy a vztahy – bludný kruh.

Ve čtvrtek je společenství maminek s dětmi od 9 – 11h v dolním sále a od 13h je setkání seniorů.

Na 1. pátek v měsíci je od 17h adorace a příležitost ke sv. smíření.

Od pátku do neděle se koná farní víkendovka pro děti.

V sobotu začínají ranní roráty v 7h. Zveme všechny děti, aby přišly se svými lucerničkami očekávat Ježíše. Prosíme, aby se zájemci o ranní snídani po mši svaté zapsali na arch ve středu kostela.

Příští neděli je mše sv. v Mokrém od 10h a je také sbírka na bohoslovce.

K adventu patří roráty a k nim se můžete přidat na webové stránce www.roraty.jednoduse.cz. Každodenní ranní modlitba bude obsahovat žalmy, četbu z Písma, rozjímání, přímluvy a další modlitby, ale především tradiční adventní zpěvy.

Sbírka na novou fasádu našeho kostela z minulé neděle činila 24.396,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Zveme na adventní duchovní obnovu pro farnost, která  se bude konat v sobotu 14.12. a povede ji farní vikář od katedrály P. Bohouš Richter.

Od ledna se bude v naší farnosti konat další kurs Manželských večerů. Ještě zbývají poslední volná místa. Bližší informace jsou na webu farnosti nebo na letáčcích na nástěnkách.

 

Rozpis bohoslužeb v týdnu 24. 11. – 1. 12.

23.11.2019 | 65 zobrazení
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 24. 11.
Ježíše Krista krále
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + rodinu Marešovu, Hývnarovu a sestru a švagry
10:00 P. Josef P. Josef Na úmysly dárce
18:00 P. Michal P. Michal Na úmysl dárce
Pondělí 25. 11. 18:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
Úterý 26. 11. 19:00 P. Michal P. Michal Za + rodiče Nevšímalovy
Středa 27. 11. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Leoše
Čtvrtek 28. 11. 18:00 P. Vít P. Vít Na úmysl dárce
Pátek 29. 11. 18:00 P. Josef P. Josef Za + rodiče Kofroňovy a živou rodinu
Sobota 30. 11.
sv. Ondřeje, apoštola
7:30 P. Michal P. Michal Na úmysl dárce
15:00 P. Tomáš DD Máj
16:00 P. Tomáš DD Hvízdal
Neděle 1. 12.
1. neděle adventní
8:00 P. Josef P. Josef Za + Karla Groulíka
10:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + Miluši Tokárovou
18:00 P. Vít P. Vít Za + Janu a Antonína Krejčů a jejich rodiny

Další oznámení

Neděle – Slavnost Ježíše Krista Krále – 24. 11. 2019.

Sobota – svátek sv. Ondřeje, apoštola

Neděle – 1. neděle adventní

Dnes se koná sbírka na novou fasádu našeho kostela a celkovou venkovní úpravu. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

V pondělí bude od 19h v kostele sv. Rodiny modlitba Taizé.

V úterý zveme na modlitební Večer chval v našem kostele, začátek ve 20:15.

V sobotu se koná společné vázání adventních věnců (i s následným požehnáním), které začne od 14h zde na faře v tělocvičně. Bližší informace na nástěnkách.

Příští neděle je 1. neděle adventní a při bohoslužbách budeme žehnat adventní věnce, které si přinesete, zveme také na mši sv. v 10h, která bude zaměřená na mládež.

Příští neděli dopoledne také proběhne v naší farnosti adventní dobročinný minibazar. Zúčastní se ho různé neziskové organizace, např. Národní rada osob se zdravotním postižením, Hospic sv. Kleofáše, Salesiánské středisko mládeže a Empatie. Můžete na něm nakoupit krásné dárky, ozdoby nebo i obrazy pro své blízké a zároveň tím i podpoříte dobrou věc. Minibazar bude otevřený od 8,45 do 12,00h.

Děkujeme za pomoc s přípravami a průběhem včerejšího zdařilého setkání kostelníků, varhaníků, lektorů a akolytů z celé diecéze.

Mikulášská nadílka nebude ve čtvrtek 5.12. ale už ve středu 4.12. po večerní mši sv. v 18:45.

Adventní duchovní obnova pro farnost se bude konat v sobotu 14.12. a povede ji farní vikář od katedrály P. Bohouš Richter. Srdečně zveme.

Rozpis bohoslužeb v týdnu 17. 11. – 24. 11.

16.11.2019 | 78 zobrazení
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 17. 11.
33. neděle v mezidobí
8:00 P. Michal P. Michal Za + rodiče Marii a Václava Podlešákovy
10:00 P. Vít P. Vít Na poděkování za dar života a požehnání
10:00 P. Tomáš KC Máj
18:00 P. Josef P. Josef Za + Marii a Josefa Matouškovy a jejich rodiny
Pondělí 18. 11. 18:00 P. Josef P. Josef Na poděkování za dar života, požehnání a pomoc do dalších dní
Úterý 19. 11. 19:00 P. Vít P. Vít Na úmysl dárce
Středa 20. 11. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš Na úmysl dárce
Čtvrtek 21. 11.
Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
18:00 P. Vít P. Vít Za + Josefa Luxe u příležitosti 20. výročí od jeho úmrtí
Pátek 22. 11.
sv. Cecilie, panny a mučednice
18:00 P. Josef P. Josef Za + z rodin Mračků, Podlahů a Nevšímalů
Sobota 23. 11. 9:30 biskup V. Kročil P. Josef Za požehnání a ochranu pro naše biskupy a kněze
15:00 P. Vít DD Máj
16:00 P. Vít DD Hvízdal
Neděle 24. 11.
Slavnost Ježíše Krista krále
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + rodinu Marešovu, Hývnarovu a sestru a švagry
10:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
18:00 P. Michal P. Michal Na úmysl dárce

Další oznámení

Neděle – 33. neděle v mezidobí – 17. 11. 2019.

Čtvrtek – památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

Pátek – památka sv. Cecílie, panny a mučednice

Neděle – Slavnost Ježíše Krista Krále

Dnes po mši sv. v 10h je ministrantská schůzka, jak zde na Čtyráku, tak i na KC Máj. Od 15.00 do 18.00 hod. je na KC Máj ministrantský florbalový trénink. 

Dnes od 17:11 se rozezní zvony po celé republice, včetně našeho kostela, jako připomínka listopadových událostí roku 1989.

Sbírka na charitu z minulé neděle vynesla 19.534,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

V pondělí je od 16h Výklad mše svaté a v 19h bude setkání Pastorační rady farnosti.

V úterý se koná od 18:30 setkání varhaníků a žalmistů z naší farnosti, na programu bude příprava na advent a vánoce.

Ve čtvrtek je společenství maminek s dětmi od 9 – 11h v dolním sále a od 13h je setkání seniorů.

V sobotu zde bude setkání kostelníků, varhaníků, lektorů a akolytů z celé diecéze, nebude tedy ranní mše sv. v 7:30, ale místo ní bude mše sv. v 9:30, které bude předsedat o. biskup Kročil. Členové těchto služeb z řad našich farníků, ale i další zájemci o toto setkání, mohou nahlásit svoji účast o. Josefovi.

Příští neděli se koná účelová sbírka na novou fasádu našeho kostela a celkové venkovní úpravy.

Také příští neděli navštíví naši farnost skupina bohoslovců z pražského semináře i s naším Lukášem Houškou a bude s nimi i spirituál o. Žák, budou s námi slavit eucharistii v 10h a pak se s nimi můžete setkat ve farní kavárně.

Rozpis bohoslužeb v týdnu 10. 11. – 17. 11.

09.11.2019 | 63 zobrazení
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 10. 11.
32. neděle v mezidobí
8:00 P. Josef P. Josef Za dar života a zdraví rodiny Janáčkové
10:00 P. Josef P. Josef Za rodinu Bušků
18:00 P. Vít Mokré
18:00 P. Pavel P. Pavel Na úmysl dárce
Pondělí 11. 11.
sv. Martina, biskupa
18:00 P. Vít P. Vít Za + Alžbětu Eiblovou, manžela a dceru
Úterý 12. 11.
sv. Josafata, biskupa a mučedníka
19:00 P. Jindřich P. Jindřich Na poděkování za dar života pro rodinu Hanákovu
Středa 13. 11.
sv. Anežky České, panny
18:00 P. Pavel P. Pavel Za + Václava Mráze a rodiče z obojí strany
Čtvrtek 14. 11. 18:00 P. Vít P. Vít Za + Miladu Šimkovou k 10. výročí úmrtí a za celou její zemřelou rodinu
Pátek 15. 11.
bl. Magdaleny Morano, salesiánky
18:00 P. Vít P. Vít Za + rodiče Růženu a Štěpána Jurčíkovy, za bratra Josefa Jurčíka a Zdeňku Filišteinovou
Sobota 16. 11. 7:30 P. Michal P. Michal Prosba o uzdravení Honzíka a pana Hory
Neděle 17. 11.
33. neděle v mezidobí
8:00 P. Michal P. Michal Za + rodiče Marii a Václava Podlešákovy
10:00 P. Vít P. Vít Na poděkování za dar života a za požehnání
18:00 P. Josef P. Josef Za + Marii a Josefa Matouškovy a jejich rodiny

Další oznámení

Neděle – 32. neděle v mezidobí – 10. 11. 2019.

Pondělí – památka sv. Martina, biskupa

Úterý – památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka

Středa – památka sv. Anežky České, panny

Pátek – památka bl. Magdaleny Morano, salesiánky

Neděle – 33. neděle v mezidobí

 

Dnes se koná sbírka na charitu.

V pondělí od 19.00 hod. bude další setkání kurzu Alfa, je možné se v sakristii přihlásit na zázemí modlitby pro toto setkání.

Ve čtvrtek je od 16:30 společenství děvčat.

Srdečně zveme na Triduum ke sv. Anežce České jako poděkování za dar svobody při 30. výročí tzv. sametové revoluce. Bude se konat po mši sv. ve středu, čtvrtek a v pátek. Na programu bude modlitba a litanie ke sv. ochráncům naší vlasti.

V sobotu se koná den ZUŠ s přespáním.

Příští neděli je od 10 hodin mše sv. na Komunitním centru Máj a po mši sv. v 10h je ministrantská schůzka, jak zde na Čtyráku, tak i na KC Máj. Od 15.00 do 18.00 hod. je na KC Máj ministrantský florbalový trénink. 

K rozebrání je nové číslo Fíkovníku.

Rozpis bohoslužeb v týdnu 3. 11. – 10. 11.

01.11.2019 | 72 zobrazení
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 3. 11.
31. neděle v mezidobí
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + Jana Pecku
10:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Martina Zitterbacha, Marii a Vítězslava Zitterbauerovy, Františku Winterovou a Stanislavu Sedlářovou
18:00 P. Vít P. Vít Za rodiče Hawleovy a bratra
Pondělí 4. 11.
sv. Karla Boromejského, biskupa
18:00 P. Josef P. Josef Za + manžele Sedláčkovy a rodiče z obojí strany
Úterý 5. 11.
Připomínka zemřelých dobrodinců a členů salesiánské rodiny
19:00 biskup V. Kročil P. Josef Na úmysl dárce
Středa 6. 11. 18:00 P. Josef P. Josef Za společenství salesiánů – spolupracovníků
Čtvrtek 7. 11. 18:00 P. Vít P. Vít Za + Jana Bláhu
Pátek 8. 11. 18:00 P. Josef P. Josef Za + rodiče Šídovy a manžela p. Vopravila
Sobota 9. 11.
svátek Posvěcení lateránské baziliky
7:30 P. Michal P. Michal Za + Karla a Františka Pražanovy
15:00 P. Vít DD Máj
16:00 P. Vít DD Hvízdal
Neděle 10. 11.
32. neděle v mezidobí
8:00 P. Michal P. Michal
10:00 P. Josef P. Josef Za rodinu Bušků
10:00 P. Vít Mokré
18:00 P. Pavel P. Pavel Na úmysl dárce

Další oznámení

Neděle – 31. neděle v mezidobí – 3. 11. 2019.

Pondělí – památka sv. Karla Boromejského, biskupa

Úterý – připomínka zemřelých členů a dobrodinců Salesiánské rodiny

Sobota – svátek Posvěcení lateránské baziliky

Neděle – 32. neděle v mezidobí

 

V pondělí je od 16h Výklad mše svaté a v 19h bude kurz Alfa.

V úterý slouží studentskou mši sv. v 19h otec biskup Kročil.

Ve středu v 18h zveme na mši svatou s Donem Boskem.

Také ve středu ve studentském klubu Kampa se koná od 18h přednáška p. doc. Ondřeje Doskočila s názvem „Co dělá kaplan v nemocnici aneb pláče kaplan v kapli?“

Ve čtvrtek je společenství maminek s dětmi od 9 – 11h v dolním sále a od 13h je setkání seniorů.

Příští neděli je mše sv. v Mokrém v 10h a koná se sbírka na charitu.

K rozebrání je nové číslo Fíkovníku.

Do 8. 11. je příležitost při návštěvě hřbitova se pomodlit za zemřelé.

Rozpis bohoslužeb v týdnu 27. 10. – 3. 11.

25.10.2019 | 89 zobrazení
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 27. 10.
30. neděle v mezidobí
8:00 P. Pavel P. Pavel Za Růženu a Karla Odrážkovy, zemřelé příbuzné a duše v očistci
10:00 P. Michal P. Michal Za + Jana Chryzostoma Nkubito
18:00 P. Tomáš P. Tomáš Prosba o ochranu syna
Pondělí 28. 10.
sv. Šimona a Judy, apoštolů
18:00 P. Pavel P. Pavel
Úterý 29. 10.
Bl. Michala Ruy, kněze
19:00 P. Josef P. Josef Za + Jana Bláhu a Vlastu Bláhovou
Středa 30. 10. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + paní Jarmilu Kartákovou, jejího manžela Václava a všechny pozůstalé
Čtvrtek 31. 10. 18:00 P. Vít P. Vít Na úmysly dárce
Pátek 1. 11.
Slavnost všech svatých
18:00 P. Josef P. Josef Za dar víry
Sobota 2. 11.
Vzpomínka Na Všechny Věrné Zemřelé
7:30 P. Pavel P. Pavel Za manžele Bicanovy
15:00 P. Vít DD Máj
16:00 P. Vít DD Hvízdal
Neděle 3. 11.
31. neděle v mezidobí
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + Jana Pecku
10:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Martina Zitterbacha, Marii a Vítězslava Zitterbauerovy, Františku Winterovou a Stanislavu Sedlářovou
18:00 P. Vít P. Vít Za rodiče Hawleovy a bratra

Další oznámení

Neděle – 30. neděle v mezidobí – 27. 10. 2019.

Pondělí – svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

Úterý – památka bl. Michala Ruy, salesiána

Pátek – Slavnost všech svatých

Sobota – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Neděle – 31. neděle v mezidobí

 

Minulou neděli při sbírce na misie se vybralo 25.334,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

V úterý zveme na modlitební Večer chval v našem kostele, začátek ve 20:15.

Na 1. pátek v měsíci je od 17h adorace a příležitost ke sv. smíření.

V sobotu je brigáda na Tampíru.

Příští neděli zveme na mši sv. v 10h, která bude pro mládež.

Před svátkem Dušiček je příležitost se modlit za zemřelé – 1. a 2. 11. v kterémkoliv kostele a potom do 8. 11. na hřbitově.

Tento týden začal nový kurz Alfa. Jeho důležitou součástí je zázemí modlitby. Poskytují je jednotlivá společenství farnosti. Budete se moci k nim připojit i Vy ostatní, a to buď účastí na společné modlitbě v kapli komunity v době setkání účastníků kurzu Alfa, anebo se modlit za jednotlivé účastníky tohoto kurzu. V sakristii je možné se přihlásit na konkrétní termín společné modlitby, nebo si vybrat jedno či více křestních jmen účastníků kurzu a modlit se za ně. Na konci kurzu bude možné se společně s účastníky kurzu setkat.

Rozpis bohoslužeb v týdnu 20. 10. – 27. 10.

19.10.2019 | 94 zobrazení
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 20. 10.
29. neděle v mezidobí
8:00 P. Michal P. Michal Za Janu Pavlíkovou
10:00 P. Josef P. Josef Za + Jana Reitingera, Annu Pekařovou, Vladimíra Mužíka a živou a zemřelou rodinu
18:00 P. Pavel P. Pavel Za Marii Jarošovou
Pondělí 21. 10.
Bl. Karla Rakouského
18:00 P. Josef P. Josef Za rod Plodků a Venturů
Úterý 22. 10.
Sv. Jana Pavla II., papeže
19:00 P. Josef P. Josef Na úmysly dárce
Středa 23. 10. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za Karla Sobotku
Čtvrtek 24. 10.
Sv. Aloise Guanelly, salesiána
18:00 P. Vít P. Vít Za sestru Marii a rodiče
Pátek 25. 10. mše sv. není koncert
Sobota 26. 10. 7:30 P. Jindřich P. Jindřich Za Boží ochranu pro rodinu
15:00 P. Vít DD Máj
16:00 P. Vít DD Hvízdal
Neděle 27. 10.
30. neděle v mezidobí
8:00 P. Pavel P. Pavel Za Růženu a Karla Odrážkovy, zemřelé příbuzné a duše v očistci
10:00 P. Michal P. Michal Za + Jana Chryzostoma Ikubito
18:00 P. Tomáš P. Tomáš Prosba o ochranu syna

Další oznámení

Neděle – 29. neděle v mezidobí – 20. 10. 2019.

Dnes je den modliteb za misie a koná se také sbírka na salesiánské a světové misie.

Pondělí – památka bl. Karla Rakouského

Úterý – památka sv. Jana Pavla II., papeže

Čtvrtek – památka sv. Aloise Guanelly, salesiána

Neděle – 30. neděle v mezidobí

Děkujeme za společnou oslavu slavnosti posvěcení kostela minulou neděli a za napečené buchty ad. dobroty.

V pondělí je od 16h kurz Výklad mše svaté, v 19h začíná kurz Alfa a je také zasedání ekonomické rady farnosti a také od 19h se koná v kostele sv. Rodiny modlitba Taizé.

Ve středu se koná přednáška nemocničního kaplana Ondřeje Doskočila v Horké Vaně, začátek v 18:30.

Ve čtvrtek v 17h začíná letošní příprava biřmovanců a od 18h je příprava na křest dospělých.

V pátek zde nebude večerní mše sv. – v kostele se koná koncert Františka Nedvěda, je ještě možné zakoupit lístky zde na recepci, více informací na nástěnkách.

Příští víkend končí letní čas, ze soboty na neděli se posouvá čas o 1h nazpět.

Prožíváme misijní měsíc – jsou k dispozici misijní kalendáře, také modlitby a další brožury a kartičky se salesiánskými misijními dobrovolníky.

O podzimních prázdninách se koná ve Zlíně setkání ministrantů ze salesiánských farností, kterého se účastní i skupina našich ministrantů.

Pro ty, kteří nebudou moci navštívit a pomodlit se za své zemřelé okolo Dušiček, mohou tak učinit už od čtvrtka 25. 10.

Farníci Pavel Janoušek a František Jungbauer – organizátoři duchovně-zážitkového víkendu pro starší děti od 12 let, zvou další zájemce. Víkend se uskuteční od 8. – 10. listopadu na Tampíru. Tématem bude modlitba-můj vztah k Bohu jako Otci + sportovní aktivity. Pomoc dalších rodičů vítána. Přihlášky do pátku 25. 10. u Pavla Janouška (kontakty jsou uvedeny v ohláškách na nástěnkách).