Ohlášky 30. prosince 2018

29.12.2018 | 81 zobrazení

Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa – 30. 12. 2018

pondělí –  památka sv. Silvestra I., papeže – večerní mše sv. v 18h bude na poděkování za uplynulý rok a prosba o Boží pomoc do nového roku

úterý – slavnost Matky Boží, Panny Marie (konec oktávu Narození páně), mše svaté jsou jako v neděli v 8h, 10h a 18 h

středa – památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve

čtvrtek – památka Nejsvětějšího jména Ježíš

neděle – slavnost Zjevení Páně

Na 1. pátek v měsíci je od 17h adorace a příležitost ke sv. smíření.

Příští neděli zveme na mši sv. v 10h, která bude zaměřená pro mládež a po mši sv. bude ministrantská schůzka a florbalový trénink.

Od 1. ledna se bude konat Tříkrálová sbírka. Pokud byste měli někdo zájem o návštěvu Tří králů, nahlaste v sakristii adresu a jméno a to do 4.1. (hlavně z paneláků) nebo se hlaste u Petra Konráda (a to i zájemci, kteří by chtěli zastoupit tři biblické krále).

V pátek 11. ledna v 19h bude informativní setkání rodičů dětí, které by měly letos v naší farnosti přistoupit k prvnímu svatému přijímání.

Ohlášky 23. prosince 2018

22.12.2018 | 66 zobrazení

Čtvrtá neděle adventní – 23. 12. 2018

Úterý – slavnost Narození Páně

Středa – slavnost sv. Štěpána, prvomučedníka

Čtvrtek – svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty

Pátek – svátek svatých Mláďátek, mučedníků

Neděle – svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

Ode dneška do 26.12.  máme v našem kostele Betlémské světlo, které si můžete odnést do svých domovů, také dnes večer od 17-19h bude zpovídat více kněží.

V pondělí na Štědrý den bude v 16h vánoční mše sv. pro rodiny s dětmi, ve 22h tzv.půlnoční a ve 23h v Mokrém.

Na Hod Boží vánoční budou bohoslužby jako v neděli a odpoledne je možné přijít se podívat na Betlém a poslechnout si koledy, kostel bude otevřený od 14-16h.

Ve středu na svátek sv. Štěpána budou mše sv. dopoledne v 8h a v 10h, večerní v 18h nebude.  

Ve čtvrtek nebude z důvodu koncertu večerní mše sv. v 18h, bližší informace o koncertě Gospel Zuzany Stirské jsou na nástěnkách.

Od pátku do neděle budou bohoslužby v obvyklém pořádku.

Příští neděli při bohoslužbách bude žehnání manželům.

Ohlášky 16. prosince 2018

15.12.2018 | 92 zobrazení

Třetí neděle adventní – 16. 12. 2018

Po mši sv. v 10h je florbalový trénink.

V pondělí je od 16h setkání nad sociálním učením církve a od 19h se koná v kostele sv. Rodiny modlitba Taizé.

Ve čtvrtek bude Klub seniorů v dolním sále od 13-15h, od 15:15 se koná v horním sále setkání společenství děvčat staršího školního věku-zveme také nové zájemkyně.

Možnost přistoupit ke sv. smíření v předvánočním týdnu v naší farnosti bude ve čtvrtek, v pátek a v neděli od 17-19h, bude zpovídat více kněží.

Na sobotu prosíme rodiny o zapsání ohledně snídaně po rorátech a od 18h je zkouška farního sboru.

Betlémské světlo bylo do Českých Budějovic do katedrály přivezeno včera. Do naší farnosti ho přivezeme příští neděli 23.12., kde bude už od rána k dispozici a bude uchováváno do 26.12.

Ohlášky 9. prosince 2018

09.12.2018 | 108 zobrazení

Druhá neděle adventní – 9. 12. 2018

středa – památka Panny Marie Guadalupské

čtvrtek – památka sv. Lucie, panny a mučednice

pátek – památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

neděle – Třetí neděle adventní

V pondělí se koná od 18:45 farní pastorační rada a od 19h bude kurz Beta.

V úterý od 20:15 zveme na modlitební Večer chval v našem kostele – modlitbou provede otec Tomas van Zavrel.

Ve středu na Kampě má přednášku prof. Tomáš Halík, začátek v 18 hod.

Ve čtvrtek od 19:30 bude setkání skupiny nad VPPK.

Na sobotu prosíme rodiny o zapsání ohledně snídaně po rorátech, bude také den ZUŠ a zároveň ten den srdečně zveme na adventní duchovní obnovu pro naši farnost, kterou povede salesián z Plzně otec Rakovský, začátek v 9 hod.

Příští neděli v 10h bude mše sv. pro děti v kostele a  v 18:30 bude zasedání ekonomické rady farnosti.

Bližší informace o koncertě Gospel Zuzany Stirské v našem kostele ve čtvrtek 27.12. je na nástěnkách.

Ohlášky 2. prosince 2018

02.12.2018 | 108 zobrazení

První neděle adventní – 2. 12. 2018

pondělí – památka sv. Františka Xaverského, kněze

středa – památka bl. Filipa Rinaldiho, salesiána

čtvrtek – slavnost sv. Mikuláše, biskupa

pátek – památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

sobota – slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu – mše sv. bude kromě ranních rorátů v 7h také mimořádně i v 16:30 odpoledne k Panně Marii.

neděle – Druhá neděle adventní

Dnes po mši sv. v 10h bude ministrantská schůzka a florbalový trénink.

V pondělí je od 16h setkání nad sociálním učením církve. Ve středu po večerní mši sv. zveme na měsíční modlitební zastavení s Donem Boskem.

Ve čtvrtek bude Klub seniorů v dolním sále od 13-15h a v 18:45 zveme rodiny s dětmi do kostela na mikulášskou nadílku.

Na 1. pátek v měsíci je od 17h adorace a příležitost ke sv. smíření.

V sobotu v 7h začínají roráty, prosíme rodiny o zapsání ohledně snídaně na papír uprostřed kostela.

Příští neděli je mše sv. v Mokrém v 10h.

K dispozici je nové prosincové číslo Fíkovníku.

Trochu dopředu připomínáme obnovu pro farnost, která bude v sobotu 15.12. a povede ji otec Rakovský z Plzně a také koncert v našem kostele mezi vánočními svátky – Gospel Zuzany Stirské – ve čtvrtek 27.12. – více informací na nástěnkách.

Ohlášky 25. listopadu 2018

24.11.2018 | 79 zobrazení

Slavnost Ježíše Krista Krále – 25. 11. 2018

pátek – svátek sv. Ondřeje, apoštola

neděle – První neděle adventní

V pondělí se koná od 19h modlitba Taizé v kostele sv. Rodiny.

V sobotu se koná společné tvoření adventních věnců (i s následným požehnáním), které začne od 14h zde na faře v tělocvičně. Bližší informace na nástěnkách.

Příští neděli je 1. neděle adventní a při bohoslužbách budeme žehnat adventní věnce, které si přinesete.

Příští neděli zveme na mši sv. v 10h, která bude zaměřená pro mládež a po mši sv. bude ministrantská schůzka a florbalový trénink.

Ohlášky 18. listopadu 2018

17.11.2018 | 83 zobrazení

33. neděle v mezidobí – 18. 11. 2018

středa – památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

čtvrtek – památka sv. Cecilie, panny a mučednice

sobota – památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků

neděle – slavnost Ježíše Krista Krále

Po mši sv. v 10h je ministrantská schůzka a florbalový trénink.

Dnes večer je u Piaristů v 18:30h tzv. mše sv. při svíčkách na poděkování za dar svobody.

Minulou neděli se při sbírce na charitu vybralo 21.216,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

V pondělí je od 16h setkání nad sociálním učením církve. 

V sobotu se u nás koná setkání kostelníků, lektorů, akolytů a varhaníků z celé diecéze. Ranní mše sv. v 7:30 nebude, ale zveme na mši sv. v 9:30 s otcem biskupem Posádem.

Tři oznámení trochu dopředu – každoroční společné tvoření adventních věnců (i s následným požehnáním) se uskuteční v sobotu 1. 12. od 14h zde na faře v tělocvičně. S sebou je nutno přinést korpus na věnec, svíčky včetně upevnění, vlastní nůžky na větve, případně své vlastní ozdoby.

Roráty budou jako každý rok – o sobotách ráno v 7h s následnou společnou snídaní, první roráty budou 8.12.

Adventní duchovní obnova farnosti se bude letos konat v sobotu 15.12. a obnovu povede administrátor plzeňské salesiánské farnosti otec Evžen Rakovský. Zapište si do svých kalendářů a přijďte v hojném počtu.

Ohlášky 11. listopadu 2018

10.11.2018 | 79 zobrazení

32. neděle v mezidobí – 11. 11. 2018

pondělí – památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka

úterý – památka sv. Anežky České a bl. Artemide Zattiho, salesiána

čtvrtek – památka bl. Magdalény Morano, salesiánky

sobota – památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

neděle – 33. neděle v mezidobí

Dnes je sbírka na charitu.

Ve středu ve studentském klubu na Kampě se koná přednáška prof. Jana Sokola s názvem: O pravdě, omylu a lži. Začátek v 18 hod a od 18:15 je zde na faře setkání varhaníků.

Ve čtvrtek bude Klub seniorů v dolním sále od 13-15h, od 19 hod taneční večer v rámci vysokoškoláků a také setkání rady VPS.

V pátek zveme na pokračování přednášky o historii obce Čtyři Dvory s promítáním dobových fotografií. Začíná v 18:45 po večerní mši sv. a bude ji mít historička paní Čechová a Petr Reitinger.

sobotu je v kostele provedení 3 muzikálů v podání ZUŠ Vojtěch, začátek v 18 hod.

Příští neděli je od 10 hodin na Komunitním centru Máj animovaná mše svatá, doprovázená zpěvy ZUŠ Vojtěch.