Ohlášky 21. října 2018

20.10.2018 | 31 zobrazení

29. neděle v mezidobí – 21. 10. 2018, Den modliteb za misie.

pondělí – památka sv. Jana Pavla II., papeže

středa – památka bl. Jana Guanelly, salesiána

neděle – 30. neděle v mezidobí

Dnes se koná sbírka na misie a po mši sv. v 10h je ministrantská schůzka a florbalový trénink.

V pondělí je od 16h setkání nad sociálním učením církve  od 18:45h bude setkání farní pastorační rady.

Ve čtvrtek je od 19h setkání rady VPS.

O podzimních prázdninách se koná chaloupka na Kvildě a v Plzni setkání ministrantů ze salesiánských farností, kterého se také zúčastníme.

Kdo dosud nepřijal sv. biřmování (i když už je dospělý či senior) a touží ji přijmout, může se přihlásit v sakristii.

Pro ty, kteří nebudou moci navštívit a pomodlit se za své zemřelé okolo Dušiček, mohou tak učinit už od čtvrtka 25.10.

Ohlášky 14. října 2018

13.10.2018 | 36 zobrazení

28. neděle v mezidobí – 14. 10. 2018, Slavnost Posvěcení našeho kostela

pondělí – památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

středa – památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

čtvrtek – svátek sv. Lukáše, evangelisty

neděle – 29. neděle v mezidobí

Ve čtvrtek je Klub seniorů v dolním sále od 13-15 hod, dále od 16:45 hod 1. setkání společenství děvčat staršího školního věku a od 19 hod taneční večer v rámci vysokoškoláků.

V pátek zveme na přednášku o historii obce Čtyři Dvory a kostela sv. Vojtěcha. Začíná v 18:45 po večerní mši sv. a bude jí mít náš farník Petr Reitinger a spolu s ním i farníci – pamětníci.

Příští týden se koná sbírka na misie.

V sakristii je možné se přihlásit na přípravu na křest a biřmování, a také do kurzu Alfa.

Měsíc říjen je měsíc modlitby růžence, budeme se modlit tuto modlitbu nově i před nedělní mší sv. v 10 hod.

V únoru příštího roku se bude konat tradiční diecézní ministrantský turnaj ve florbalu. Z tohoto důvodu bude každou druhou neděli po 10 mši svaté probíhat trénink našich ministrantů. Začne příští neděli. Součástí hodinového programu bude kromě tréninku i ministrantská schůzka. Prosíme ministranty, aby si s sebou brali sportovní oblečení a pokud mají florbalové hole, tak i ty. Soutěží se v kategoriích 1-5 třída, 6 – 9 třída a SŠ a VŠ. Bližší informace k tréninkům či k turnaji poskytuje P. Jindřich.

Ohlášky 7. října 2018

04.10.2018 | 59 zobrazení

27. neděle v mezidobí – 7. 10. 2018

čtvrtek – památka sv. Jana XXIII., papeže

pátek – památka sv. Radima, biskupa

sobota – památka bl. Alexandriny da Costa, salesiánky

neděle – 28. neděle v mezidobí

V pondělí je setkání nad sociálním učením církve, tentokrát už od 16 hod.

V úterý na zahájení akademického roku bude studentskou mši sv. v 19 hod sloužit otec biskup Pavel Posád. Navštíví nás také prezidentka Vysokoškolského katolického hnutí v ČR Alžběta Kytnerová.

Příští neděli oslavíme v naší farnosti Posvěcení kostela a  bude také mše sv. v Mokrém v 10 hod.

Srdečně také zveme na přednášku o historii obce Čtyři Dvory a kostela sv. Vojtěcha. Uskuteční se v pátek 19.10. po večerní mši sv. v 18:45 a bude jí mít náš farník Petr Reitinger a spolu s ním i někteří farníci – pamětníci. Dozvíte se věci, o kterých se jinde nedočtete.

Salesiánské středisko pořádá podzimní chaloupku, která se bude konat v termínu podzimních prázdnin – od 27. do 30. října na šumavské Kvildě. Více informací na nástěnkách.

K dispozici je říjnový Fíkovník.

Ohlášky 30. září 2018

29.09.2018 | 45 zobrazení

26. neděle v mezidobí – 30. 9. 2018

pondělí – památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny

úterý – památka Svatých andělů strážných

čtvrtek – památka sv. Františka z Assisi

pátek – památka bl. Alberta Marvelliho, salesiána

neděle – 27. neděle v mezidobí

 

Dnes po mši sv. v 10 hod se koná 1. schůzka ministrantů.

Od října začnou v naší farnosti pravidelné mše sv. i v pondělí v 18 hod (na prohloubení naší eucharistické úcty bude podáváno sv. přijímání podobojí namáčením).

V pondělí začíná kurz metody přirozeného plánování rodičovství. Vedou manželé Novákovi, začátek v 19 hod.

V úterý začínají pravidelně také svoje setkávání společenství vysokoškoláků a mladých pracujících. Mše sv. je v 19 hod. Na podporu práce se studenty jsme během léta založili klub Vysokoškolského katolického hnutí, a tím jsme se v Českých Budějovicích zařadili do pastorace vysokoškoláků v rámci celé České republiky.

Ve středu po večerní mši sv. zveme na měsíční modlitební zastavení s Donem Boskem.

Ve čtvrtek se koná Klub seniorů v dolním sále od 13-15 hod.

Na 1. pátek v měsíci bude od 17 hodin adorace a příležitost ke sv. smíření.

V pátek a v sobotu se konají komunální a někde i senátní volby.

V sobotu je brigáda na Tampíru.

Příští neděli bude 1. mše sv. v 10 hod zaměřená pro mládež. Mládežnická bohoslužba bude bývat každou 1. neděli v měsíci.

V tomto týdnu začíná výuka náboženství na ZŠ Oskara Nedbala a také na ZŠ Emy Destinové.

Stále je možné se v sakristii hlásit na přípravu na křest a biřmování, a také do farních kurzů Alfa, Beta, kurz metody přirozeného plánování rodičovství a na konferenci o Amoris letitiae. Více informací na nástěnkách.

Po mši svaté zveme na posezení do farní kavárny.

Ohlášky 23. září 2018

22.09.2018 | 56 zobrazení

25. neděle v mezidobí – 23. 9. 2018
čtvrtek – památka sv. Vincence z Paula, kněze
pátek – slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona Českého národa
sobota – svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
neděle – 26. neděle v mezidobí

Děkujeme za pomoc s farní akcí Loučení s létem a také za sbírku na bohoslovce, která vynesla 18.825,- Kč.
V pondělí od 17:45 hod je setkání nad sociálním učením církve.
Salesiánské středisko zve ve středu od 14 do 17 hod na den otevřených klubů na KC Máj.
Příští neděli v 11 hod se koná 1. ministrantská schůzka.
Zájemci o přípravu na křest, biřmování a kurzy Alfa, Beta a kurz metody přirozeného plánování rodičovství se mohou hlásit v sakristii. Více informací na nástěnkách.
V kostele jsou k zakoupení salesiánské kalendáříky za 40,- Kč.
Po mši svaté zveme na posezení do farní kavárny.

Ohlášky 16. září 2018

15.09.2018 | 61 zobrazení

24. neděle v mezidobí – 16. 9. 2018
pondělí – památka sv. Roberta Bellarmina, biskupa a učitele církve
pátek – svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
sobota – památka španělských salesiánských mučedníků
neděle – 25. neděle v mezidobí
Dnes se koná sbírka na bohoslovce.
Po mši sv. v 10 hod zveme na farní akci Loučení s létem.
V pondělí v 18 hod bude setkání farní pastorační rady.
Ve středu po večerní mši sv. začínají biblické hodiny.
Ve čtvrtek v 15:45 začíná náboženství pro 6.-9.tř. na faře. Výuka náboženství na ZŠ Emy Destinové a ZŠ Oskara Nedbala začíná až od října.
Zájemci na přípravu na křest a biřmování se mohou hlásit v sakristii.
V kostele jsou k zakoupení salesiánské kalendáříky za 40,- Kč.
Po mši svaté zveme na posezení do farní kavárny.

Ohlášky 9. září 2018

08.09.2018 | 63 zobrazení

23. neděle v mezidobí – 9. 9. 2018

čtvrtek – památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

pátek – svátek Povýšení svatého kříže

sobota – památka Panny Marie Bolestné

neděle – 24. neděle v mezidobí

V úterý v 17 hod začíná na KC Máj biblické hodiny – výklad nedělních textů.

Tento týden začíná výuka náboženství ve středu na ZŠ Máj a ve čtvrtek na ZŠ Bezdrevská.

Ve čtvrtek v 19 hod se koná zde v kostele benefiční koncert, vystoupí Hradišťan s Jiřím Pavlicou, z důvodu konání koncertu nebude večerní mše sv. v 18 hod.

Příští neděli je mše sv. v Mokrém v 10 hod, zde v kostele je v 10 hod mše sv. pro děti a koná se sbírka na bohoslovce.

Zájemci na přípravu na křest a biřmování se mohou hlásit v sakristii.

Příští neděli srdečně zveme na Loučení s létem aneb škola začíná. Akce začíná po bohoslužbě v 10 hod na farní zahradě. Je připraveno občerstvení s programem. Můžete přinést něco sladkého či slaného na stůl.

Po mši svaté zveme na posezení do farní kavárny.

Ohlášky 2. září 2018

01.09.2018 | 57 zobrazení

22. neděle v mezidobí – 2. 9. 2018

pondělí – památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

pátek – památka sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka

sobota – svátek Narození Panny Marie

neděle – 23. neděle v mezidobí

Od 1. září je normální pořad bohoslužeb (včetně úterý, kdy bude mše sv. v 18 hod až do konce září), ve čtvrtek je v 17:15 adorace.

Ve středu po večerní mši sv. zveme na měsíční modlitební zastavení s Donem Boskem.

Na 1. pátek v měsíci bude od 17 hodin adorace a příležitost ke sv. smíření.

V sobotu je 1. brigáda na Tampíru.

Příští neděle je 1. katecheze pro děti v dolním sále.

Přihlášky pro děti do náboženství jsou uprostřed kostela, vyplněné je můžete odevzdávat v sakristii. Letos budeme učit na 5 školách – Máj, Oskara Nedbala, Emy Destinové, Bezdrevská a v Šindlových Dvorech. Začátek výuky včas oznámíme.

Jako každý rok otevíráme přípravu na křest pro dospělé, tzv. katechumenát a stejně tak přípravu na biřmování. Je možné se přihlásit v sakristii.

Benefiční koncert pro Salesiánské středisko mládeže (na renovaci a rozšíření horolezecké stěny) se uskuteční ve čtvrtek 13.9. od 19 hod zde v kostele sv. Vojtěcha. Vystoupí Hradišťan s Jiřím Pavlicou, vstupenky k zakoupení jsou v Karmelitánském knihkupectví  Na Sadech.

Členové farní pastorační a ekonomické rady vás zvou na akci s názvem Loučení s létem aneb škola začíná. Akce proběhne na farní zahradě v neděli 16.9. po bohoslužbě v 10 hod. Je připraveno občerstvení s programem. Můžete přinést něco sladkého či slaného na stůl.

K dispozici je zářijové číslo Fíkovníku. Časopisy pro děti – Nezbeda a Duha – už nebudou k dispozici v kostele – objednávejte je přímo u vydavatelů.

Po mši svaté zveme na posezení do farní kavárny.