Ohlášky 21. ledna 2018

20.01.2018 | 34 zobrazení

3. neděle v mezidobí – den modliteb za jednotu křesťanů – 21. 1. 2018

pondělí – bl. Laury Vicuňi, panny a mučednice a také začíná novéna k Donu Boskovi

středa – památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve, titulárního patrona naší kongregace

čtvrtek – svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola

pátek – památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

Příští neděli budeme liturgicky slavit v naší farnosti Slavnost sv. Jana Boska, zakladatele kongregace Salesiánů.

 

V pondělí v 18 hod je na faře setkání pastorační rady.

V sobotu se koná v tělocvičně na Čtyráku tradiční Farní 4D karneval. Srdečně zveme rodiny s dětmi. S sebou masky a přezůvky. Začátek je v 15 hod.

Příští neděli při mši svaté v 10 hod bude obnova slibů salesiánů-spolupracovníků. Odpoledne srdečně zveme na 14 hod na KC Máj na kafe a od 15 hod na divadelní představení pohádky Vikiho Pirošuka s názvem Na stříbrných horách a O krásné Janičce.

Společné studium sociálního učení církve v naší farnosti začne od února. Zájemci se stále mohou zapsat na papír uprostřed kostela.

V sobotu 10. února se koná Salesiánský ples. Lístky jsou stále v prodeji, také děkujeme za věcné dárky do tomboly.

Prosíme o modlitby na úmysl prezidentských voleb a také o aktivní účast při 2. kole voleb.

K dispozici je v kostele nové číslo Duhy a Nezbedy.

Po mši svaté srdečně zveme na posezení do farní kavárny. 

Farní karneval

14.01.2018 | 42 zobrazení

27. Salesiánský ples

14.01.2018 | 55 zobrazení

Srdečně zveme na 27. salesiánský ples. Prodej lístků probíhá již od neděle 7.1. na Čtyráku od pondělí do čtvrtka od 14 do 19 hod a v neděli po mši svaté v 8 a 10 hodin. Bližší informace lze nalézt na http://www.sasmcb.cz/aktuality/27-salesiansky-ples-bude-vecerem-kouzla-usmevu/

 

Ohlášky 14. ledna 2018

13.01.2018 | 36 zobrazení

2. neděle v mezidobí – 14. 1. 2018

pondělí – bl. Aloise Variary, salesiána

středa – památka sv. Antonína, opata

čtvrtek – památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

neděle – 3. neděle v mezidobí

 

Děkuji vám všem za pomoc a přípravu při slavení vánočních svátků v naší farnosti.

V pondělí v 18 hod je na faře setkání varhaníků.

V sobotu ve 14 hod je zde v kostele mše sv. za zemřelé členy rodin hospice sv. Veroniky.

U Panny Marie bolestné jsou stále k dispozici svěcená voda a připravené balíčky s křídou a kadidlem k označení vašich domovů.

V sobotu 27.1. se koná v tělocvičně na Čtyráku tradiční Farní 4D karneval. Srdečně zveme rodiny s dětmi. S sebou masky a přezůvky. Začátek je v 15 hod.

Jak uplatňovat křesťanské principy ve světě práce, v ekonomice, rodině, politice, při ochraně přírody, jak hájit důstojnost lidské osoby a další sociální otázky budeme společně studovat při měsíčních setkáváních v naší farnosti. Zájemci se mohou zapsat na papír uprostřed kostela.

V sobotu 10.února se koná tradiční, letos už 27. Salesiánský ples. Lístky se prodávají o nedělích po dopoledních mších sv.v 8 hod a v 10 hod zde na recepci Střediska a ve všední dny odpoledne od 14-19 hod. Také děkujeme za věcné dárky do tomboly.

Nadále prosíme o modlitby na úmysl prezidentských voleb a také o aktivní účasti za 2 týdny při 2. kolu voleb.

K dispozici je v kostele nové lednové číslo Fíkovníku a Nezbedy.

Po mši svaté srdečně zveme na posezení do farní kavárny.

 

Alianční týden modliteb za jednotu křesťanů

09.01.2018 | 64 zobrazení

Přijměte pozvání na modlitbu za jednotu křesťanů.

 

Ohlášky 7. ledna 2018

06.01.2018 | 55 zobrazení

Svátek Křtu Páně – 7. 1. 2018

Končí doba vánoční a začíná liturgické mezidobí.

Pondělí – blahoslaveného Tita Zemana, salesiána-kněze

Neděle – 2. neděle v mezidobí

Po mši sv.si můžete odnést do svých domovů svěcenou vodu a připravené balíčky s křídou a kadidlem a označit své příbytky. Také po mši sv.můžete přispět do letošní tříkrálové sbírky.

V pondělí v 15 hod budeme uklízet stromky a vánoční výzdobu, kromě Betléma. Děkujeme za pomoc.

Chceme reagovat na výzvu papeže Františka a studovat v naší farnosti sociální učení církve. Kdo byste měli zájem o společné setkávání, napište se na papír uprostřed kostela. Setkání bude probíhat zde na faře dle společné domluvy, a to 1-2x za měsíc zhruba na cca 1 hod.

Pomoc ukrajinským maminkám na frontové linii, tím že jste v prosinci zakoupili tradiční panenky Motanky, vynesla 15 137,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

V sobotu 10.února se koná tradiční, letos už 27. Salesiánský ples. Lístky se budou prodávat o nedělích po dopoledních mších sv.v 8 hod a v 10 hod zde na recepci Střediska a ve všední dny odpoledne od 14-19 hod. Také děkujeme za věcné dárky do tomboly.

K dispozici je v kostele nové lednové číslo Fíkovníku.

Po mši svaté srdečně zveme na posezení do farní kavárny.

Ohlášky 31. prosince 2017

30.12.2017 | 57 zobrazení

Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa – 31. 12. 2017

Při večerní mši sv. v 18 hod poděkování za uplynulý rok a prosba o Boží pomoc do nového roku.

pondělí – Slavnost Matky Boží, Panny Marie (konec oktávu Narození Páně), mše sv. v 8 h, 10 h a v 18 h  

úterý – památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve

středa – památka Nejsvětějšího jména Ježíš

pátek – 1. pátek v měsíci, od 17 hodin adorace a příležitost ke sv. smíření

sobota – Slavnost Zjevení Páně

neděle – Svátek Křtu Páně, končí doba vánoční, při mši sv. v 10 hodin přijetí kandidátů do katechumenátu

Od 6. ledna bude jako každý rok Tříkrálová sbírka. Pokud byste měli někdo zájem o návštěvu Tří králů, nahlaste se u Petra Konráda. Pokud by se našli dobrovolníci, kteří by chtěli zastoupit tři biblické krále, nahlaste se rovněž u Petra Konráda.

Po mši svaté srdečně zveme na posezení do farní kavárny.

Ohlášky 24. prosince 2017

25.12.2017 | 63 zobrazení

Slavnost Narození Páně – 25. 12. 2017

úterý – svátek sv. Štěpána, prvomučedníka  – mše sv.v 8 hod a v 10 hod

středa – svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty – při večerní mši sv.žehnání vína (můžete si přinést svoje víno) a po mši sv.ochutnávka vína

čtvrtek – svátek svatých Mláďátek, mučedníků

neděle – svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa – při mši sv. žehnání manželům a po večerní mši sv. poděkování za uplynulý rok a prosba o Boží pomoc do nového roku.

Dnes a zítra je možné přijít se podívat na Betlém a poslechnout si koledy, kostel bude otevřený od 14-16 hod.

Od středy do soboty jsou mše sv.v obvyklém pořádku.

Od 6. ledna bude jako každý rok Tříkrálová sbírka. Pokud byste měli někdo zájem o návštěvu Tří králů, nahlaste se u Petra Konráda. Pokud by se našli dobrovolníci, kteří by chtěli zastoupit tři biblické krále, nahlaste se rovněž u Petra Konráda.