07.10.2017 | 0 zobrazení

Ohlášky 1. října 2017

30.09.2017 | 35 zobrazení

26. neděle v mezidobí – 1. 10. 2017

pondělí – památka svatých andělů strážných – mše sv.zde bude mimořádně v 18 hodin

středa – památka sv. Františka z Assisi

pátek – nezávazná památka sv. Bruna, kněze, je 1. pátek v měsíci, od 17 hodin bude výstav Nejsvětější svátosti oltářní

sobota – památka Panny Marie Růžencové

neděle – 27. neděle v mezidobí

 

Po mši sv.v 10 hodin je schůzka malých a nových zájemců-ministrantů. V pátek v 15 hodin je schůzka ministrantů větších.

Vzadu v regálcích jsou k dispozici nové salesiánské kalendáříky na rok 2018. Jsou tam i další časopisy a nové číslo Fíkovníku.

V úterý bude mše sv.už v 19 hod – začal nový akademický rok a setkávání vysokoškoláků.

Včera v Bratislavě byl prohlášen za blahoslaveného první slovenský salesiánský kněz Titus Zeman, mučedník komunistického režimu. Vzadu jsou k dispozici letáčky o jeho životě.

Vyučování náboženství na ZŠ Oskara Nedbala začne až 2.říjnový týden 11.10.

Připomínáme víkend 14.-15.10., kdy oslavíme v naší farnosti 70. výročí posvěcení našeho kostela. V sobotu ve 14 hod bude kytarová mše svatá, které se zúčastní mnozí salesiáni-kněží, kteří působili v minulosti v naší farnosti. Po mši svaté bude posezení a pohoštění. V neděli při mši svaté v 10 hodin zpívá chrámový sbor.

Po mši svaté srdečně zveme na posezení do farní kavárny.

Výchova dětí

24.09.2017 | 44 zobrazení

Přijměte prosím pozvání na kurz Výchova dětí:

Manželské večery

24.09.2017 | 44 zobrazení

Srdečně zveme na manželské večery:

Ohlášky 24. září 2017

23.09.2017 | 36 zobrazení

25. neděle v mezidobí – 24. 9. 2017

úterý – nezávazná památka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků

středa – památka sv. Vincence z Paula, kněze

čtvrtek – slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona Českého národa

pátek – svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

sobota – památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

neděle – 26. neděle v mezidobí

 

Vyučování náboženství už probíhá na ZŠ Máj, Vltava a také pro 6.-9.tř.na faře. Tento týden začíná v úterý výuka také na ZŠ Emy Destinové.

Ministrantská schůzka bude přesunuta z pátku 29.9. na pátek 6.10. v 15 hodin. A schůzka malých a nových zájemců-ministrantů bude v neděli 1.10. po mši sv.v 10 hodin.

K dispozici vzadu u knih jsou nové salesiánské kalendáříky na rok 2018. Cena je 40,- Kč.

Prosíme o přihlášení se v sakristii na přípravu dospělých na křest a biřmování a také do kurzu Alfa.

Ve farnosti nabízíme od října 2 nové kurzy – Manželské večery a Výchova dětí. Bližší informace k jednotlivým programům jsou na nástěnkách.

Sbírka na bohoslovce z minulé neděle vynesla 12 891,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

V příštím týdnu navštíví naši republiku náš hlavní představený don Ángel Artime. A také v  rámci jeho návštěvy bude v sobotu v Bratislavě prohlášen za blahoslaveného první slovenský salesiánský kněz Titus Zeman, mučedník komunistického režimu. Na stolku jsou k dispozici letáčky o jeho životě.

O víkendu 14.-15.10. oslavíme v naší farnosti 70. výročí posvěcení našeho kostela. V sobotu ve 14 hod bude kytarová mše svatá, které se zúčastní mnozí salesiáni-kněží, kteří působili v minulosti v naší farnosti. Po mši svaté bude posezení a pohoštění. V neděli při mši svaté v 10 hodin zpívá chrámový sbor.

Po mši svaté srdečně zveme na posezení do farní kavárny.

 

Ohlášky 17. září 2017

16.09.2017 | 35 zobrazení

24. neděle v mezidobí – 17. 9. 2017

úterý – nezávazná památka sv. Januária, biskupa a mučedníka

středa – památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků

čtvrtek – svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

sobota – památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

neděle – 25. neděle v mezidobí

Stále můžete odevzdávat v sakristii přihlášky do náboženství.  Tento týden začíná výuka na ZŠ Vltava a pro 6.-9.tř.

Dále se mohou v sakristii hlásit účastníci na přípravu na křest a biřmování a také do kurzu Alfa.

Ve farnosti nabízíme od října 2 nové kurzy – Manželské večery a Výchova dětí.

V pondělí uvítáme v našem městě milostnou sochu Panny Marie Fatimské.

V sobotu se koná celodiecézní pouť v Táboře a na Klokotech.

Pracovní skupina pro sociální otázky při ČBK zve na 23.9. do Českého Krumlova na blok přednášek a veřejnou debatu na téma: Migrace – problém, nebo šance?

Bližší informace k jednotlivým programům a akcím jsou na nástěnkách.

Dnešní vaše sbírka je určena na bohoslovce.

Salesiánské středisko mládeže hledá naléhavě vedoucí dobrovolníky do horolezeckých kroužků, pro stolní tenis a kroužek pokročilé hry na  kytaru. Zájemci se mohou hlásit u Kamily Urbanové ve středisku zde na Čtyráku.

Po mši svaté srdečně zveme na posezení do farní kavárny. Počínaje touto nedělí bude bývat farní kafe i po mši sv.v 10 hodin.

 

Ohlášky 10. září 2017

09.09.2017 | 34 zobrazení

23. neděle v mezidobí – 10. 9. 2017

Liturgický kalendář:

úterý – památka Jména Panny Marie

středa – památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

čtvrtek – svátek Povýšení svatého kříže

pátek – památka Panny Marie Bolestné

sobota – památka sv. Ludmily, mučednice

 

Stále můžete odevzdávat v sakristii přihlášky do náboženství. Letos budeme učit na 5 školách – Máj, Oskara Nedbala, Emy Destinové, Vltava a v Šindlerových Dvorech. Přihlášky jsou na stole uprostřed kostela, začátek výuky včas oznámíme.

Dále se mohou v sakristii přihlásit účastníci na přípravu na křest a přijetí biřmování a také do kurzu Alfa.

Ve středu po mši sv. zve otec Vít na první biblickou hodinu v novém školním roce.

Doprovázejme v modlitbách také účastníky národní pouti do Fatimy v příštím týdnu ve dnech 12.-13.září.

 

Ohlášky 3. září 2017

02.09.2017 | 35 zobrazení

22. neděle v mezidobí – 3. 9. 2017

pátek – svátek Narození Panny Marie

neděle – 23. neděle v mezidobí

Salesiánské středisko mládeže hledá pro školní rok 2017/18 novou recepční – recepčního na recepci do střediska na Čtyráku.

-Jedná se o částečný úvazek na 20 h. týdně (DPČ – dohoda o pracovní činnosti)

-Jedná se o práci vždy v odpoledních hodinách a to 3 dny v týdnu

-Věk není rozhodující, ale co požadujeme komunikativnost, pozitivní přístup k lidem zvláště rodinám a dětem

-Více informací v Salesiánském středisku mládeže (na KC Máj) u Ondřeje Trojka, ondrej.trojek@sasmcb.cz, tel. 734 435 030

Jako každý rok otvítáme přípravu na křest pro dospělé, tzv katechumenát a stejně tak přípravu na biřmování pro dospělé. Je možné se přihlásit v sakristii.

Po loňské zkušenosti  otvíráme letos také  kurz alfa, zaměřený především  na mladé, kteří hledají smysl svého života i světa, nebo si chtějí  oživit víru, která se jim postupně ztratila z  života. Pokud o někom takovém víte, nabídněte mu možnost navštívit tento kurz.

Výuka náboženství na školách a zde na faře je rozepsána v novém čísle fíkovníku a na webových stránkách farnosti.