Akolyté

Akolytská setkání začínají vždy ve středu od 18:45 hod ve farním sále.

Termíny setkání:

25.9.2013 Úvod do Písma svatého; Kánon a inspirace; knihy SZ ThLic. Adam Mackerle, Th.D.,vyučující na TF JU
09.10.2013 Historický kontext knih SZ. Přístupy k Bibli a exegeze ThLic. Adam Mackerle, Th.D.,vyučující na TF JU
23.10.2013 Úvod do NZ (historické pozadí, Kánon, metody práce s Biblí) ThLic. Július Pavelčík, Th.D.,vyučující na TF JU
6.11.201320.11.20135.12.- čtvrtek!

19.12.čtvrtek!

Evangelia a Skutky apoštolů. Celkem 4 přednášky týkající se autora, doby a místa vzniku a  teologie jednotlivých evangelií a Skutků s ukázkami exegeze a práce s nz-textem ThLic. Július Pavelčík, Th.D.,vyučující na TF JU
8. 1.
22. 1.

Doporučená literatura k úvodu do NZ (J. Pavelčík):

1. Pokorný, P. – Heckel, U., Úvod do Nového zákona. Přehled literatury a teologie, Praha: vyšehrad, 2013. ISBN 978-80-7429-186-9.

2. Pokorný, P. Literální a teologický úvod do Nového zákona. Praha Vyšehrad, 1993. ISBN 80-7021-052-4.

3. Tichý L. Úvod do Nového zákona. Úvod do Nového zákona, 2003. ISBN 80-86036-79-0.

 

Studijní materiály:

 2018/12 (961.7 KiB, počet stažení: 65)

 2018/11 (183.1 KiB, počet stažení: 62)

 2018/10 (222.1 KiB, počet stažení: 56)

 2018/9 (198.3 KiB, počet stažení: 63)

 2018/7-8 (5.4 MiB, počet stažení: 84)

 2018/6 (1.1 MiB, počet stažení: 83)

 2018/5 (242.3 KiB, počet stažení: 91)

 2018/4 (249.1 KiB, počet stažení: 97)

 2018/3 (234.5 KiB, počet stažení: 185)

 2018/2 (221.3 KiB, počet stažení: 104)

 2018/1 (251.3 KiB, počet stažení: 226)