Sdružení salesiánů spolupracovníků – České Budějovice

Salesiáni spolupracovníci jsou jednou ze samostatných „větví“ salesiánské rodiny. Ve světě jsou zpravidla vázáni na konkrétní salesiánské centrum. V Čechách působí (i díky historickému vývoji za totality) samostatněji a pružněji i v místech, kde salesiáni své středisko nemají. Budějovičtí salesiáni spolupracovníci se ale rádi hlásí ke „Čtyráku“.

Jedná se o lidi plně žijící ve světě, v rodinách, v civilních zaměstnáních, kteří se rozhodli a po určité přípravě a seznámení se salesiánskými ideály i zavázali, že budou „inspirováni apoštolským plánem Dona Boska vytvářet živé společenství s ostatními členy salesiánské rodiny; v bratrské spolupráci s nimi se angažovat ve stejném poslání k mládeži a lidovým vrstvám, pracovat pro dobro církve a občanské společnosti způsobem odpovídajícím vlastním podmínkám a svým konkrétním možnostem.“ (citace ze Stanov)

A co to prakticky znamená? Dvakrát měsíčně se večer scházíme, abychom se modlili, diskutovali o tématech, která si zvolíme a společně sdíleli starosti a radosti života. Jednou ročně se spolu s ostatními salesiány spolupracovníky účastníme několik dní duchovní obnovy v salesiánském duchu.

Kromě toho, jako své specifické dílo, se staráme především formou sobotních brigád (1x měsíčně) o udržování a rekonstrukci salesiánské chaloupky „Tampír“ v podhůří Novohradských hor.

Brigády na Tampíru v roce 2018/2019

8. 9.,  6. 10., 10. 11. 2018

23. 3.,  27. 4.,  11. 5., 8. 6.,

29. 6. 2019 = velká předchaloupková brigáda

Nejen na brigády, ale i na naše setkávání, je každý zván a každý je vítán.

Bližší info: Josef Hes, pepa.hes@volny.cz, tel. 777 896 558